logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Politechnika Łódzka, Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii wraz z Ministerstwem Edukacji i Nauki zapraszają na PACTT Science Business Innovation EXPO 2022, które odbędą się 18-19 maja 2022 r. To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce łącząca charakter targów dotyczących wynalazków oraz forum wymiany wiedzy i doświadczeń.

Wydarzenie jest skierowane do przedsiębiorców, uczelni wyższych, instytutów badawczych. Gośćmi będą partnerzy biznesowi, którzy współpracują z uczelniami, a którzy podczas paneli tematycznych będą mogli podzielić się swoim doświadczeniem i rozwojem marki we współpracy ze światem nauki. Dzięki udziałowi przedstawicieli funduszy inwestycyjnych będzie można zapoznać się z ofertą finansowania procesu wdrożenia technologii do przemysłu oraz potencjałem polskich ośrodków naukowo-badawczych.

Celem przedsięwzięcia jest zaprezentowanie przedsiębiorcom technologii i usług oraz zachęcenie ich do zakupu lub skorzystania z licencji, mających wpływ na wartość firmy, wzmocnienie jej konkurencyjności i innowacyjności. Na panelach będą poruszane tematy z różnych branż przemysłu oraz zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności w Polsce.

Więcej o wydarzeniu na : https://psbi.pl/