logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

FORUM LIDERÓW PPP przenosi się do internetu. Tegoroczna edycja dotyczy partnerstwa publiczno-prywatnego (ppp) w sektorze rewitalizacji i projektów  ppp o charakterze deweloperskim. Wartość merytoryczna opracowana została przez Radę Programową pod przewodnictwem Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, w której uczestniczyli Pani Alina Sarnacka, Tomasz Korczyński, Bartosz Mysiorski, Magazyn Forum PPP. Wydarzenie będzie obejmowało prelekcje i debaty z udziałem ponad dwudziestu ekspertów posiadających praktyczne doświadczenie w realizacji projektów ppp w Polsce i za granicą.  

Konferencja jest bezpłatna dla wszystkich uczestników. Transmisja realizowana będzie na stronie www.pap.pl  28 października 2020 r. w godzinach 9:30 – 14:40. Rejestracja udziału na stronie konferencji gwarantuje dostęp do materiałów pokonferencyjnych: www.forumliderowppp.pl 

Podczas panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego moderowanego przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów poruszone zostaną m.in. zagadnienia dotyczące znaczenia dziedzictwa narodowego w działaniach rewitalizacyjnych. Rewitalizacja może posłużyć do adaptowania obiektów historycznych na potrzeby różnych funkcji, co może wpływać korzystnie na jakość życia w centrum dużych miast.

Podczas Forum Liderów PPP omówione zostaną konkretne przykłady rewitalizacji w oparciu o polskie studia przypadków zagospodarowania