logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Stowarzyszenie DAFA, zaprasza na IX Konferencję naukowo-techniczną: „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych – aspekty projektowe i wykonawcze”, która odbędzie się  5 lutego 2020 r. o godz. 11:00


podczas MTP BUDMA w Poznaniu  (Pawilon 7, sala 1AB).
  Będzie ona okazją do zdobycia  wiedzy opartej na doświadczeniach rzeczoznawców, przedstawicieli firm wykonawczych, wykładowców oraz do nawiązania relacji z innymi specjalistami z branży. Ideą konferencji jest zwiększenie świadomości w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przedstawienie wytycznych projektowych i dobrych praktyk w doborze prawidłowych rozwiązań  obiektów budowlanych.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną premierowo wytyczne Stowarzyszenia DAFA: „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad”.

Program konferencji:

Lp.

Referat

Prelegent

1.

Klasa odporności ogniowej ścian wewnętrznych  i  zewnętrznych  - wymagania formalne i aspekty praktyczne w projektowaniu i wykonawstwie.

 

bryg w st. spocz. mgr inż. Ryszard Stępkowski
Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych, Biegły Sądowy z Zakresu Pożarnictwa;

2.

Przepisy techniczno – budowlane dla ścian zewnętrznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 

mgr inż. Krzysztof Bagiński
Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

3

Dobór prawidłowych rozwiązań dla ścian zewnętrznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 

mgr inż. Monika Hyjek
autorka publikacji „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad”

4

Dobre praktyki inżynierskie przy projektowaniu systemów oddymiania w obiektach PM produkcyjno-magazynowych.

 

 

mł. bryg. dr inż. Tomasz Drzymała
wykładowca Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

mł. bryg. mgr inż. Paweł Wróbel

wykładowca Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

5

Efektywne oddymianie obiektów przemysłowych i magazynowych – case study.

mgr inż. Maciej Fiecek

 

Wydarzenie skierowane  jest do projektantów, architektów, wykonawców, nadzoru  budowlanego, a także producentów, rzeczoznawców, strażaków,  inspektorów ochrony przeciwpożarowej, jak również innych osób zajmującym się  ochroną przeciwpożarową.

Zapraszamy do rejestracji na bezpłatny udział w konferencji nawww.dafa.com.pl – ilość miejsc ograniczona.