logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

10-12 grudnia 2019 r. w Krakowie odbędzie się XIII Świąteczna Konferencja Naukowo-Techniczna "Przepusty i przejścia dla zwierząt" - PPZ 2019, poświęcona tematyce z obszaru przepustów i przejść dla zwierząt m.in. w aspektach nowego podejścia do projektowania, wykonawstwa oraz utrzymania tych konstrukcji. Dodatkowo odbędą się warsztaty z zakresu projektowania przepustów i przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej.

Tradycja konferencji sięga 1999 r. Wówczas, z inicjatywy filii Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, odbyła się po raz pierwszy sesja naukowa poświęcona metodom monitorowania stanu wewnętrznego konstrukcji inżynierskich przy zastosowaniu piezoelektryków, czyli tzw. nieniszczących metod badań. Od tego momentu przedstawiciele branży drogowo-mostowej spotykają się cyklicznie.

Tegoroczna XIII Świąteczna Konferencja Naukowo-Techniczna "Przepusty i przejścia dla zwierząt" - PPZ 2019 (10–12 grudnia 2019 r., Kraków, Centrum Dydaktyki AGH) po raz kolejny poświęcona będzie tematyce z obszaru przepustów i przejść dla zwierząt m.in. w aspektach nowego podejścia do planowania, projektowania, wykonawstwa oraz utrzymania tych konstrukcji. Uczestnicy będą także mieli okazję zapoznać się z aktualnymi propozycjami optymalizacji realizacji inwestycji drogowych w zakresie przepustów i przejść dla zwierząt, zaproponowanymi przez zespół badawczy pod kierownictwem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, w ramach współpracy z Ministerstwem Infrastruktury. Na spotkaniu zostanie poruszona tematyka dotycząca opublikowanego w 2017 r. przez IBDiM raportu dotyczącego analizy efektywności przejść dla zwierząt dziko żyjących na drogach publicznych, stanowiącego bazę wyjściową do dalszej optymalizacji nowo budowanych, jak również istniejących przejść dla zwierząt w aspekcie ponoszonych kosztów inwestycji drogowych. Będzie też okazja do omówienia nowych wytycznych i zaleceń, które rekomenduje do stosowania Ministerstwo Infrastruktury.

Tematyka konferencji:
- zagadnienia teoretyczne, metody obliczeń, badania konstrukcji przepustów i przejść dla zwierząt;
- optymalizacja projektowania obiektów z dostosowaniem do aktualnych przepisów i norm oraz technologii informatycznych BIM;
- zagadnienia hydrologiczne;
- nowoczesne materiały do budowy konstrukcji, fundamentów i wyposażenia;
- wykonawstwo, w tym stosowanie technologii bezwykopowych;
- innowacyjne technologie remontów, napraw, rekonstrukcji i wzmacniania konstrukcji przepustów;
- konstrukcyjne ujęcia przepustów i przejść dla zwierząt (projektowanie, budowa, wytyczne i aspekty prawne);
- ekologiczne aspekty przepustów i przejść dla zwierząt (uwarunkowania lokalizacyjne, wyposażenie wspomagające migrację zwierząt);
- utrzymania przepustów i przejść dla zwierząt.

Dodatkowo, 10 grudnia 2019 r., zorganizowane zostaną warsztaty z zakresu projektowania przepustów i przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej. Ich celem jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania w praktyce inżynieryjnej określonej wiedzy teoretycznej z zakresu projektowania oraz odpowiedniego wyposażenia przepustów i przejść dla zwierząt. Warsztaty skierowane są do projektantów branży drogowej i kolejowej, pracowników administracji zarządzającej infrastrukturą, jednostek samorządowych oraz wykonawców budowlanych.

Podczas warsztatów będzie można dowiedzieć się m.in.: jaką rolę odgrywają przejścia dla zwierząt w zachowaniu drożności korytarzy ekologicznych, czy lokalizacja przejść dla zwierząt ma znaczenie, jakie czynniki wpływają na prawidłowe funkcjonowanie przejść dla zwierząt, jakie są metody oceny efektywności przejść dla zwierząt, jak powinien wyglądać schemat prawidłowego zagospodarowania terenów wokół przejść dla zwierząt, jakie materiały wykorzystuje się do budowy przejść i przepustów dla zwierząt.

 

Więcej informacji oraz elektroniczna rejestracja: www.przepusty.eu

30.10.2019 r.