logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

W dniach 9-11 października 2018 r. w Ustroniu odbędzie się Konferencja Naukowo-Techniczna „Przemysł Szklarski 2018”. Celem wydarzenia jest przedstawienie współczesnych kierunków rozwoju technologii szkła, technik topienia masy szklanej czy produkcji wyrobów szklanych.

Konferencja „Przemysł Szklarski” to cykliczne wydarzenie prezentujące nowe technologie w przemyśle szklarskim. Tegoroczna edycja odbędzie się 9-11 października 2018 r. w Ustroniu.

Organizatorami spotkania są: Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach, Ogólnopolska Sekcja Szkła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych w Katowicach, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Związek Pracodawców „Polskie Szkło” w Warszawie oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Tematyka konferencji „Przemysł Szklarski 2018” dotyczyć będzie wielu istotnych problemów o charakterze środowiskowym, technicznym i in. w przemyśle szklarskim. Omówione zostaną następujące zagadnienia, m.in:

  • doboru surowców szklarskich i nowych komponentów do produkcji szkła,
  • właściwości fizykochemiczne i użytkowe wyrobów szklanych,
  • recyklingu stłuczki i utylizacji odpadów szklanych,
  • budowa i eksploatacja nowoczesnych linii technologicznych w hutach szkła gospodarczego, opakowaniowego, budowlanego i technicznego,
  • systemy opalania pieców szklarskich,
  • monitoringu procesów stabilizacji reżimów technologii szkła.

Organizatorzy zapraszają na konferencję kadrę zarządzającą i techniczną, specjalistów technologów z hut szkła oraz przedstawicieli przemysłu, uczelni i ośrodków pracujących na potrzeby przemysłu szklarskiego.

Źródło: SITPMB w Katowicach

20.09.2018 r.