logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Tegoroczne Wrocławskie Dni Mostowe, na które składają się profilowane warsztaty i seminarium, odbędą się w dniach 28-30 listopada 2018 r. we Wrocławiu. Tematem przewodnim seminarium będą mosty hybrydowe. Natomiast warsztatów - geotechnika (fundamentowanie i technologie budowy podpór).

Cykl seminariów naukowo-technicznych pod hasłem Wrocławskie Dni Mostowe został zainicjowany w 2005 r. Ich celem jest przybliżenie polskim inżynierom najnowszych osiągnięć krajowego i światowego mostownictwa oraz dokumentowanie przeobrażeń zachodzących w infrastrukturze komunikacyjnej w naszym kraju.

Wrocławskie Dni Mostowe 2018
Rozwój budownictwa mostowego w Polsce w ostatnich latach jest zauważalny i dotyczy wielu obszarów. Powstały dwa największe mosty w Europie typu ekstradosed (most w Kwidzyniu i most na drodze krajowej DK16 w ciągu obwodnicy Ostródy). Realizowane są również nowatorskie konstrukcje zespolone, konstrukcje z drewna klejonego oraz kompozytów. Dlatego też w tym roku organizatorzy postawili na rozpoznanie najbardziej innowacyjnych obszarów współczesnego mostownictwa, a mianowicie konstrukcji hybrydowych.

Tematyka Seminarium Wrocławskie Dni Mostowe 2018 - Mosty Hybrydowe (29-30 listopada 2018 r.) poruszać będzie następujące problemy:

  • mostowe konstrukcje zespolone różnych typów – stal-beton, beton sprężony-beton, kompozyty-beton i inne,
  • mosty, w których poszczególne segmenty (elementy) wykonano z różnych materiałów,
  • mosty z drewna klejonego i kompozytów,
  • mosty o złożonych, nietypowych układach statycznych,
  • mosty integralne,
  • zagadnienia modelowania konstrukcji hybrydowych (również z wykorzystaniem technologii BIM) i wymiarowania według EC,
  • problemy technologii budowy,
  • utrzymanie i monitoring.

W tym roku, w przeddzień Seminarium odbędą się profilowane warsztaty WorkShop (28 listopada 2018 r.), pod hasłem: geotechnika – fundamentowanie i technologie budowy podpór. 

Wydarzenie adresowane jest osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie nowych technologii – przedstawicieli firm wykonawczych specjalizujących się w inżynierii mostowej, biur projektów, biur nadzorujących proces budowy, a także pracowników naukowych, doktorantów i studentów.

Organizatorami Wrocławskich Dni Mostowych 2018 jest Katedra Mostów i Kolei Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji: wdm.pwr.wroc.pl

Jan Biliszczuk, Przewodniczący Komitetu Programowego i Organizacyjnego

19.07.2018 r.