logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

16 października 2018 r. w Poznaniu odbędzie się Konferencja naukowo-techniczna „Budownictwo drewniane – trendy i wyzwania”. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Technologii Drewna.

Celem Konferencji naukowo-technicznej „Budownictwo drewniane – trendy i wyzwania” jest prezentacja aktualnego stanu wiedzy oraz wymiana doświadczeń z zakresu budownictwa drewnianego w Polsce. Zaprezentowane będą najnowsze rozwiązania techniczno-materiałowe, modelowanie konstrukcji, złącza i wzmacnianie elementów konstrukcyjnych, a także zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony drewna przed wilgocią i destrukcją biologiczną.

W programie zaplanowano między innymi następujące wykłady: 

  • Współczesne budownictwo drewniane – wyzwania dla nauki - dr hab. inż. Piotr Rapp, prof. ITD, Instytut Technologii Drewna; dr inż. Andrzej Noskowiak, Instytut Technologii Drewna;
  • Modele analizy i projektowania szkieletowych konstrukcji drewnianych z poszyciem - prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski, Politechnika Białostocka; dr inż. Jarosław Malesza, Politechnika Białostocka;
  • Konstruowanie złączy we współczesnym budownictwie drewnianym - prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko, Politechnika Wrocławska; dr inż. Tomasz Nowak, Politechnika Wrocławska; mgr inż. Ewa Kotwica, Bud Logistik;
  • Konserwacja zachowawcza budynków jako alternatywa do chemicznej ochrony drewna - dr hab. Piotr Witomski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
  • Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego współczesnych przegród o konstrukcji drewnianej - dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej.

W skład komitetu naukowego konferencji wchodzą: dr hab. inż. Piotr Rapp, prof. ITD, Instytut Technologii Drewna (przewodniczący); prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, Politechnika Poznańska; prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko, Politechnika Wrocławska; prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego; prof. dr hab. inż. Bartłomiej Mazela, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski, Politechnika Białostocka; prof. dr hab. Ewa Ratajczak, Instytut Technologii Drewna; dr inż. Robert Geryło, Instytut Techniki Budowlanej; dr inż. Andrzej Noskowiak, Instytut Technologii Drewna.

Konferencja odbędzie się 16 października 2018 r. w Poznaniu,
Aula Instytutu Technologii Drewna, ul. Winiarska 1.

Informacje i zapisy: www.itd.poznan.pl