logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w cyklu konferencji na temat Efektywności Energetycznej w Budownictwie. Każda z nich odbywa się w innym mieście. Zagadnienia, które będą poruszane podczas konferencji obejmą wiele aspektów tematyki efektywności energetycznej w budownictwie.

 

Częstym argumentem podnoszonym podczas dyskusji na temat budownictwa energooszczędnego są większe koszty związane z budową takich budynków. Jednak przy dostępności nowoczesnych technologii można zoptymalizować inwestycję zarówno pod kątem ekonomicznym jak i jej energochłonności. Kluczowym elementem przy tworzeniu takiego projektu jest wykonanie charakterystyki energetycznej projektowanego budynku.

Doświadczeni architekci, projektując budynki energooszczędne dbają o to, aby bryła budynku była jak najbardziej zwarta, ograniczając w ten sposób występowanie mostków termicznych. Normą jest stosowanie dobrej jakości izolacji budynku i odpowiednie ustawienie budynku względem stron świata, z uwzględnieniem zysków energetycznych z promieniowania słonecznego.

Ze względu na dużą izolacyjność budynków energooszczędnych, projektant musi uwzględnić fakt, że latem takie budynki mogą ulec przegrzewaniu, jeżeli nie zostaną odpowiednio przed tym zabezpieczone. Zimą natomiast mogą następować duże straty energii poprzez mostki termiczne.

W osiągnięciu odpowiednich parametrów, charakterystycznych dla energooszczędnego budynku, warto wykorzystać nowoczesne technologie – wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, która pozwala na kontrolowany przepływ powietrza w obiekcie czy instalacje grzewcze obniżające koszty ogrzewania. Przy niskim zapotrzebowaniu budynku na energię, opłacalne są także różnego typu instalacje odnawialnych źródeł energii, tj. kolektory słoneczne, pompy ciepła, czy coraz bardziej popularne instalacje fotowoltaiczne.

Na rynku pojawia się coraz więcej ciekawych, skutecznych i coraz tańszych rozwiązań, które z powodzeniem mogą być wykorzystane w realizacji energooszczędnych inwestycji budowlanych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w cyklu czterech konferencji na temat Efektywności Energetycznej w Budownictwie. Każda z nich odbywa się w innym mieście. Zagadnienia, które będą poruszane podczas konferencji obejmą wiele aspektów tematyki efektywności energetycznej w budownictwie.

Szczegóły na temat konferencji, program oraz formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie https://kape.gov.pl/page/konferencje-dla-budownictwa

Trzecia konferencja cyklu odbędzie się 7 marca 2018 r. w Krakowie, a czwarta – 21 marca br. w Olsztynie. Rejestracja na konferencję możliwa jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie konferencji.

 

* * *

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłączenie Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

 

Źródło: KAPE

09.02.2018 r.