logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

28 i 29 września 2017 r. w Krakowie odbędzie się pierwsza międzynarodowa konferencja "Jakość powietrza a efektywność energetyczna - Małopolska 2017". Celem konferencji jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań i doskonalenia znanych już narzędzi służących poprawie efektywności energetycznej, a w rezultacie poprawie jakości środowiska, w którym żyjemy.

Celem konferencji "Jakość powietrza a efektywność energetyczna - Małopolska 2017" (JPEE'17) jest wymiana myśli naukowej na podstawie zebranych doświadczeń samorządów i przedsiębiorstw w aspekcie wpływu efektywności energetycznej na jakość powietrza. Konferencja odbędzie się w dniach 28 i 29 września 2017 r. w Krakowie, Budynek Działowni Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24. Organizatorami wydarzenia jest Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego oraz Instytut Ekonomii Środowiska.

Tematyka Konferencji JPPE'17 obejmuje między innymi zagadnienia:

  • zrównoważonego rozwoju;
  • polityki klimatycznej oraz energetycznej;
  • efektywności energetycznej w budownictwie;
  • kierunków poprawy stanu energetycznego budownictwa istniejącego;
  • problematyki jakości klimatu zewnętrznego/wewnętrznego w aspekcie samopoczucia oraz zdrowia człowieka we współczesnym świecie;
  • celowości zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz innych rozwiązań zastępujących źródła nieodnawialne;
  • innowacji wytyczających zmiany stanu energetycznego w Polsce;
  • kierunków współpracy nauki, samorządów oraz biznesu.

Konferencja skierowana jest do naukowców, przedstawicieli samorządów, przedstawicieli gospodarki (w tym wytwórcy oraz dostawcy energii, deweloperów, producentów materiałów budowlanych, projektantów), a także wszystkich, którzy zainteresowani są zagadnieniami dotyczącymi wpływu efektywności energetycznej na stan powietrza którym oddychamy.

Patronat nad Konferencją objęło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Środowiska - poprzez patronat Sekretarza Stanu w Ministerstwie oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Klimatycznej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miasta Krakowa i Urząd Miasta Tarnowa. Patronat medialny sprawują Dziennik Polski oraz miesięcznik Materiały Budowlane.

Więcej informacji na stronie Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego oraz na stronie konferencji.

Źródło: MCBE

19.09.2017 r.