logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

19 -20 października 2017 r. w Darłówku odbędzie się VII Seminarium Miejskie obiekty mostowe. Organizatorami wydarzenia są Oddziały Wielkopolski i Zachodniopomorski Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

Problematyka VII Seminarium Miejskie obiekty mostowe dotyczyć będzie zagadnień związanych z projektowaniem, budową, remontami i utrzymaniem obiektów mostowych w miastach – od uzyskania decyzji lokalizacyjnej przez okres eksploatacji.

Tematem seminarium będą:

  • ustawy i inne przepisy związane z realizacją inwestycji w mieście, wpływ obowiązujących przepisów na czas realizacji inwestycji, pozwolenie na użytkowanie a koszty społeczne,
  • kształtowanie obiektów w miastach – architektura i estetyka, specyfika projektowania mostów miejskich,
  • organizacja ruchu na czas budowy, objazdy, mosty tymczasowe,
  • przebudowa i remonty obiektów zabytkowych - warunki techniczne a wymogi konserwatorskie,
  • projekt a technologia robót, teren budowy,
  • urządzenia obce a estetyka i utrzymanie obiektów, w miastach. 

W skład Komitetu Naukowego wchodzą: dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP (przewodniczący); mgr inż. Katarzyna Mossor (sekretarz); prof. dr hab. inż. Jan Bień; ppłk dr inż. Ryszard Chmielewski, WAT; dr inż. Iwona Jankowiak; dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT; mgr inż. Łukasz Lendner; dr hab. inż. Alicja Sołowczuk, prof. ZUT; dr hab. inż. Wojciech Trochymiak, prof. PW; dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ; dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. PG Honorowym przewodniczącym seminarium został prof. dr hab. inż. Witold Wołowicki. Natomiast przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego - mgr inż. Janusz Wasilkowski. Patronat medialny nad wydarzeniem objął m.in. miesięcznik "Materiały Budowlane".

Streszczenia referatów dotyczących przedmiotu konferencji przyjmowane są do 15 września 2017 r., pełne teksty przeznaczane do druku do 1 października. Zaś zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 6 października.br.

Seminarium Miejskie obiekty mostowe odbędzie się 19-20 października 2017 r. w Centrum Konferencyjno–Rekreacyjnym HOTEL Jan, ul. Słowiańska 24, Darłówko Wschodnie.

Źródło: Związek Mostowców RP Oddział Wielkopolski