logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

5 października 2017 r. w Reducie Banku Polskiego w Warszawie odbędzie się VII konferencja PLGBC Green Building Symposium, poświęcona zrównoważonemu rozwojowi i zielonemu budownictwu. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC, a głównym partnerem tegorocznej edycji został Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Jaki jest wpływ zmian klimatycznych na budownictwo i społeczeństwo? Jakie są najnowsze trendy i sposoby finansowania zielonego budownictwa? Ile można zaoszczędzić dzięki zrównoważonym inwestycjom? Jak samorządowcy mogą podnosić poziom zaufania społecznego i wspierać rozwój nowych technologii? O tym, i innych ważnych dla zrównoważonego budownictwa kwestiach, globalni liderzy będą dyskutować już 5 października br. w Reducie Banku Polskiego w Warszawie, podczas VII PLGBC Green Building Symposium. Organizatorem konferencji jest Polskie Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC, a głównym partnerem tegorocznej edycji został Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)) - międzynarodowa instytucja finansowa, która została utworzona podczas obrad Rady Europejskiej w Strasburgu.

Sukces z certyfikatem
Znajomość najnowszych trendów daje przewagę w branży. Zielone budownictwo to już nie tylko moda. Wymogi rynku i oczekiwania konsumentów sprawiają, że nastawienie na zrównoważony rozwój i zielone budownictwo to nierzadko czynnik decydujący o wynajęciu lub zakupie przestrzeni. Kierowanie inwestycją zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi oraz społecznymi, daje wymierne korzyści nie tylko dla najemców, lecz również dla najbliższego otoczenia – podczas budowy ekologicznych obiektów tworzone są zielone przestrzenie zwiększające naturalną bioróżnorodność miejsca, wykorzystuje się materiały regionalne, jak również surowce z recyklingu. Zaprojektowanie zrównoważonego budynku wymaga dostarczenia finalnemu użytkownikowi jak najwyższego komfortu i zdrowego wnętrza.  

158 firm i instytucji, 72 godzin wykładów, 1832 uczestników
PLGBC jest organizacją, która od wielu lat wspiera sektor nieruchomości kształtując rynek zielonego budownictwa w Polsce. Przez liczne konferencje, warsztaty, spotkania networkingowe oraz prężną działalność międzynarodową promuje innowacyjne rozwiązania oraz dobre praktyki. PLGBC Green Building Symposium jest największą konferencją w Polsce podejmującą temat zielonego budownictwa. To spotkanie kluczowych inwestorów i najważniejszych przedstawicieli branży nieruchomości z Polski i Europy. Przekrojowa tematyka: trendy, projektowanie, finansowanie, koszty, nowoczesne zielone budownictwo, czy innowacje, sprawi, że każdy uczestnik rynku znajdzie pole do dyskusji. Do tej pory gościliśmy blisko 2000 gości z całego świata. Panelistami Symposium były największe autorytety architektury i zielonego budownictwa.

Charles Kibert, Ross Shuster, Foster + Partners, Marcin Popkiewicz i inni
Podczas zaproszonych na VII PLGBC Green Building Symposium gości, znaleźli się wizjonerzy i wybitni eksperci zrównoważonego budownictwa. Podczas kreatywnych sesji z liderami, uczestnicy będą mogli współtworzyć rozwiązania mające realny wpływ na branżę. Najważniejsza transformacja dla polskiego rynku nieruchomości rozpoczyna się właśnie teraz, w chwili gdy wszystkie badania pokazują pozytywny wpływ zrównoważonego budownictwa na zdrowie, komfort i produktywność pracowników, a także pozwalają świadomie i odpowiedzialnie kształtować tkankę miejską. Każdy świadomy przedsiębiorca oraz samorządowiec powinien już teraz zapisać tę datę w kalendarzu – 5 października 2017, Reduta Banku Polskiego w Warszawie.

Więcej informacji: konferencja.plgbc.org.pl

Źródło: PLGBC

05.07.2017 r.