logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa odbędzie się dniach 17-22 września 2017 r. w Krynicy Zdroju. W tym roku organizatorem konferencji KRYNICA 2017 jest Instytut Techniki Budowlanej.

Tradycyjnie już obrady krynickiej konferencji prowadzone będą w dwóch blokach tematycznych:

  • INNOWACYJNE WYZWANIA TECHNIKI BUDOWLANEJ - część problemowa (obiekt budowlany - aspekty środowiskowe i społeczne, budynki i energia, konstrukcje budowlane, przegrody budowlane, inżynieria materiałów budowlanych, inżynieria przedsięwzięć budowlanych);
  • PROBLEMY NAUKOWE BUDOWNICTWA - część ogólna (inżynieria przedsięwzięć budowlanych, mechanika konstrukcji i materiałów, inżynieria materiałów budowlanych, konstrukcje metalowe, konstrukcje betonowe, fizyka budowli, budownictwo hydrotechniczne, budownictwo ogólne, inżynieria komunikacyjna, geotechnika).

Organizatorem konferencji jest Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitetu Nauki PZITB oraz Instytut Techniki Budowlanej.

Honorowy patronat nad konferencją KRYNICA 2017 objęli: minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Jacek Szer oraz prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzej R. Dobrucki.

Konkurs dla młodych naukowców
W trakcie Konferencji będzie zorganizowany konkurs na najlepszy samodzielny referat młodego naukowca, który w dniu rozpoczęcia konferencji nie ukończył 35. roku życia. Laureaci konkursu otrzymają nagrody indywidualne, w tym m.in. ufundowane przez miesięcznik "Materiały Budowlane", który jest jednym z patronów medialnych wydarzenia.

Szczegóły, warunki uczestnictwa, rejestracja
na stronie www.krynica2017.itb.pl 

05.06.2017 r.