logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

W dniach 5-7 kwietnia 2017 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyła się I Studencka Konferencja „Mosty i Tunele”, zorganizowana przez członków Koła Naukowego Mostowców Politechniki Warszawskiej. Głównym założeniem konferencji było zorganizowanie wydarzenia „przez studentów dla studentów”. Wydarzenie zgromadziło kilkudziesięciu uczestników z całego kraju.

W pierwszej odsłonie Studenckich MiT-ów (I Studencka Konferencja „Mosty i Tunele”wzięli udział przedstawiciele 11 polskich uczelni technicznych: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Białostockiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Wojskowej Akademii Technicznej.


Podczas Konferencji swoje referaty prezentowało 19 Prelegentów z 7 uczelni, spośród których Komisja Konkursowa wyłoniła trzy najlepsze:

  • I miejsce – Jakub Biernaczyk, Grzegorz Pikiel (Politechnika Gdańska) - „Analiza statyczno-wytrzymałościowa obiektu wykonanego w technologii druku 3D”;
  • II miejsce – Joanna Pawelec (Politechnika Ggdańska) - „Analiza dynamiczna kładki dla pieszych w Malborku”;
  • III miejsce – Damian Romaniak (Politechnika Warszawska) „Analiza niecki osiadania nad tunelami drążonymi przy użyciu tarcz zmechanizowanych”.

Pierwszego dnia uczestnicy wysłuchali prelekcji Sponsora Głównego, firmy Arcadis oraz uczestniczyli w warsztatach, na których zaprezentowane zostały trzy programy inżynierskie obecnie używane w wielu biurach projektowych: Sofistik, Revit, Z-Soil. Dodatkowo, dzięki uprzejmości Opiekuna Koła Naukowego Mostowców, dr. inż. Wojciecha Karwowskiego, studenci mieli także możliwość zwiedzenia Mostu Świętokrzyskiego, a czterech szczęśliwców udało się nawet na jego pylon!

Drugiego i trzeciego dnia zaprezentowanych zostało 17 referatów studenckich z dziedzin budownictwa podziemnego i mostownictwa oraz 5 referatów sponsorskich. W ciągu tych dni nie brakowało również innych atrakcji - studenci odwiedzili m.in. laboratoria Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz budowę II linii metra. Organizatorzy zadbali również o rozrywkę, jak np. spotkanie w jednym z warszawskich klubów czy wizytę w parku trampolin Hangar 646. 

Zaplanowano już kolejne edycje konferencji „Mosty i Tunele” w innych miastach Polski. W imieniu Koła Naukowego ,,Pylon” już dziś zapraszamy na II Studencką Konferencję „MiT-y”, która zostanie zorganizowana przez Politechnikę Śląską w Gliwicach.

Na stronie internetowej konferencji http://studenckie.mity.il.pw.edu.pl/ zamieszczone zostały zdjęcia (zakładka- Galeria) oraz referaty Prelegentów (zakładka- Referaty).