logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

15 -17 listopada 2017 r. w Krakowie odbędzie się trzecia Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD 2017, organizowana przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Małopolski w Krakowie. Tematyka wydarzenia dotyczyć będzie nowoczesnych materiałów, technik i technologii we współczesnym budownictwie.

Celem III Konferencji Naukowo-Technicznej TECH-BUD 2017 jest prezentacja najnowszych rozwiązań projektowych, technologicznych, materiałowych i nowoczesnej techniki oraz wyników badań i zagrożeń związanych ze stosowaniem i wdrażaniem nowatorskich rozwiązań. Konferencja obejmować będzie następującą tematykę:

  • zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii budowlanych we współczesnych polskich realizacjach;
  • zastosowanie nowych technik budowlanych;
  • problemy materiałowo-konstrukcyjne we współczesnych realizacjach;
  • problemy współczesnej technologii betonu;
  • nowoczesne metody projektowania, wykonawstwa i zarządzania w budownictwie;
  • zagadnienia energetyczne i klimatyczne we współczesnym budownictwie;
  • zagadnienia gospodarki przestrzennej w nowoczesnym budownictwie.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Minister Infrastruktury i Budownictwa, Marszałek Województwa Małopolskiego, JM Rektor Politechniki Krakowskiej oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Natomiast jednym z patronów medialnych jest miesięcznik "Materiały Budowlane". 

Konferencja odbędzie się 15-17 listopada 2017 r. w Krakowie.

Więcej informacji na www.tech-bud.pzitb.org.pl

Źródło: PZiTB Oddział Małopolski w Krakowie

29.03.2017 r.