logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

W dniach 6-9 grudnia 2017 r. w Kudowie Zdroju odbędzie się XV Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna REMO 2017. Ideą przewodnią konferencji jest przedstawienie remontu i konserwacji obiektu budowlanego, jako procesu interdyscyplinarnego, w którego przygotowaniu i realizacji uczestniczą osoby reprezentujące różne dziedziny wiedzy oraz odmienne naukowe i praktyczne spojrzenie.

Problematyka XV Konferencji Naukowo-Technicznej REMO 2017:

  • naprawa, wzmacnianie, konserwacja obiektów architektury i budownictwa – metody analityczne, numeryczne, technologia, projektowanie;
  • diagnostyka stanu zachowania obiektów budowlanych;
  • nowoczesne metody badań obiektów budowlanych i ich dokumentacji – specjalistyczne techniki badań doświadczalnych, badania „in situ”;
  • problemy rewaloryzacji i modernizacji budynków.

Organizatorem wydarzenia jest Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Wrocławski Komisja Rewaloryzacji, Modernizacji i Remontów Budowlanych.
Patronat nad konferencją objęli: prorektor Politechniki Wrocławskiej ds. Organizacji i Rozwoju prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko; dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Dariusz Łydżba; dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska; przewodniczący Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr oraz wiceprezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków mgr inż. Piotr Napierała. Natomiast jednym z patronów medialnych jest miesięcznik "Materiały Budowlane".

Więcej informacji na stronie: www.pzitb.wroclaw.pl/remo 

Źródło: Biuro Konferencji REMO Oddział Wrocławski PZITB

29.03.2017 r.