logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Seminaria, Targi, Konferencje

Konferencja SPB 2022 „Prefabrykacja betonowa i beton komórkowy w budownictwie” już za nami

Konferencja dotycząca wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy producentami autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) i prefabrykatów betonowych oraz przedstawicielami świata nauki zajmującymi się tymi zagadnieniami, a przedstawicielami procesu budowlanego, a więc inwestorami, projektantami i wykonawcami jest organizowana od kilkunastu lat przez Stowarzyszenie Producentów Betonów (SPB) w cyklu dwuletnim. Głównym celem konferencji SPB jest prezentacja zalet ABK i prefabrykacji betonowej oraz możliwości ich zastosowania w nowoczesnych rozwiązaniach konstrukcyjnych i architektonicznych w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.

Czytaj więcej...

Jubileusz 30-lecia Wielkopolskiej Izby Budownictwa

30 września 2022 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się uroczysta gala z okazji 30-lecia Wielkopolskiej Izby Budownictwa (WIB). Obchody jubileuszu objął Honorowym Patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, a w Komitecie Honorowym znalazło się wiele znanych osób sceny politycznej, m.in. Tomasz Grodzki – Marszałek Senatu RP, posłowie na Sejm RP i do Parlamentu Europejskiego oraz senatorowie, a także przedstawiciele samorządu terytorialnego i nauki.

Czytaj więcej...

Przyszłość w betonie, czy beton w przyszłości

Pod tym hasłem odbyła się w Warszawie 28 września br. debata, zorganizowana przez Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce (SPBT). O kierunkach rozwoju miast z poszanowaniem środowiska naturalnego, o tym jak postrzegają zrównoważone budownictwo inwestorzy i pojektanci, o wyzwaniach, przed którymi stoją projektanci przestrzeni miejskiej, rozwiązaniach prawnych i materiałach umożliwiających budowanie w sposób zrównoważony dyskutowali przedstawiciele wszystkich uczestników procesu budowlanego, a także urzędów centralnych i organizacji pozarządowych działających w budownictwie.

Czytaj więcej...

Droga do neutralności klimatycznej

Pod takim hasłem we wrześniu br. w Warszawie odbyło się seminarium zorganizowane przez CEMEX Polska oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu. W wydarzeniu, którego głównym tematem było zrównoważone budownictwo oraz rozwój technologii cementu i betonu prowadzący do neutralności klimatycznej, uczestniczyło ponad 150 osób reprezentujących producentów materiałów budowlanych, architektów, deweloperów, inżynierów budownictwa oraz środowisko akademickie.

Czytaj więcej...

Wyniki 26. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”

Celem organizowanego od 1996 r. konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” jest wyłonienie zmodernizowanych oraz nowych obiektów, ukończonych w danym roku, wyróżniających się jakością wykonania oraz walorami funkcjonalnymi, estetycznymi i architektonicznymi. Konkurs charakteryzuje się tym, że za konkretną inwestycję nagradzani są inwestorzy, projektanci i wykonawcy, gdyż jest to ich wspólne dzieło.

Czytaj więcej...

Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGODOM 2022

15 – 17 września 2022 r. odbyła się w Krakowie XIV Naukowo-Techniczna Konferencja ENERGODOM pt. „Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię”, zorganizowana przez Katedrę Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Miejscem obrad był budynek Galerii GIL znajdujący się na głównym kampusie uczelni.

Czytaj więcej...