logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

dr inż. Agnieszka Różycka, dr inż. Marek Petri, Akademia Górniczo-Hutnicza
dr inż. Katarzyna Łaskawiec, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Centrum Badań Betonów CEBET

Zastosowanie popiołu lotnego wapiennego w technologii ABK daje m.in. korzyści ekonomiczne, ekologiczne i techniczne, takie jak: zmniejszenie ilości wapna w recepturze wyjściowej (z czym związana jest redukcja emisji CO2), zastąpienie coraz trudniej dostępnego popiołu lotnego krzemionkowego oraz redukcja nakładów energetycznych związanych z koniecznością mielenia piasku kwarcowego. Mając na uwadze skład mineralny popiołów lotnych wapiennych, stopień ich rozdrobnienia oraz ilość powstającego na bieżąco odpadu, wysunięto hipotezę, że popioły te mogą być podstawowym surowcem stosowanymdo produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego na skalę przemysłową. W artykule prezentujemy wyniki badań mających na celu weryfikację założeń, które uzyskano w trakcie realizacji projektu INITECH nr ZPB/61/65832/IT2/10.

***

Assessment of the possibility of using calcareous fly ash to production autoclaved aerated concrete

The paper reports the results of the investigation on use calcareous fly ash to production aerated autoclaved concrete (AAC). In this investigation 3 different AAC (density 600 kg/m3) in PGS technology were produced: a) control AAC containing siliceous fly ash and lime, b) AAC where 20% of siliceous fly ashwas replaced with calcareous fly ash, c) AAC containing calcareous fly ash and lime. The results indicated that calcareous fly ash is an acceptable material for AAC production. XRD examinations and SEMobservations showed that in hydration products calcium silicate hydrates were observed, including themost important – 1,1 nm tobermorite. The use of calcareous fly ashes can reduce the amount of lime about 40% compared to the typical PGS technology. More over, there is also the possibility of use unfractionated calcareous fly ashes to productionAAC, in this case siliceous fly ash is use as a aggregate and as a binder calcareous fly ash is use.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 2/2013, strona 42-43 (spis treści >>)