logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Krystyna Wiśniewska

Decyzją nr 1980/2012 z 28 grudnia 2012 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał Portowi Lotniczemu Warszawa – Modlin usunąć stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości występujące w strukturze wierzchniej warstwy części betonowej drogi startowej i po zakończeniu naprawy zabezpieczyć powierzchnię drogi środkiem hydrofobowym. Chodzi o dwa odcinki, długości po 540 m każdy, przy dwóch progach drogi startowej.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 2/2013, strona 67 (spis treści >>)