logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Maciej Robakiewicz, Fundacja Poszanowania Energii

Audyty efektywności energetycznej zostały wprowadzone w ustawie o efektywności energetycznej jako dokument niezbędny do uzyskania świadectwa efektywności energetycznej, czyli białego certyfikatu, stanowiącego potwierdzenie oszczędności energii uzyskanej w ramach przedsięwzięcia modernizacyjnego. Białe certyfikaty są sprzedawane na giełdzie towarowej przedsiębiorstwom energetycznym, które mają obowiązek corocznego wykazania określonej ilości zaoszczędzonej energii. Certyfikaty uzyskuje się w procedurze przetargu ogłaszanego przez Urząd Regulacji Energetyki (URE), a do zgłoszenia przedsięwzięcia do przetargu potrzebny jest audyt efektywności energetycznej.

Zgodnie z definicją podaną w art. 3 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. nr 94, poz. 551), audyt efektywności energetycznej to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwe do uzyskania oszczędności. Wykazana w audycie wielkość oszczędności energii decyduje o finansowej wartości certyfikatu.

 

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 1/2013, strona 16-19 (spis treści >>)