logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Andrzej Kolbrecki

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Z definicji palności podanej w normie wynika, że: niepalność jest wyznaczana w określonych warunkach (normowych); w nie których regulacjach materiał, który okazuje oznaki palności, jest klasyfikowany jako niepalny, o ile jego ciepło spalania jest mniejsze niż zdefiniowana wartość [1].W rozporządzeniu [2] stwierdza się, że określeniu dotyczącemu niepalności odpowiadają materiały klasy reakcji na ogień co najmniej A2-s3, d0 zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1 [3]. 

Literatura
[1] PN-EN ISO 13943:2017 Bezpieczeństwo pożarowe – Terminologia (wersja angielska).
[2] ObwieszczenieMinistra Inwestycji i Rozwoju z 8 kwietnia 2019 r.wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzeniaMinistra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065).
[3] PN-EN 13501-1:2019 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień (wersja angielska).
[4] PN-EN ISO 1716:2018 Badania reakcji na ogień wyrobow – Określanie ciepła spalania brutto wartości kalorycznej (wersja angielska).
[5] PN-EN ISO 1182:2020 Badania reakcji na ogień wyrobow – Badanie niepalności (wersja angielska).
[6] PN-EN 13823:2020 Badania reakcji na ogień wyrobowbudowlanych –Wyroby budowlane, zwyłączeniem posadzek, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu (wersja angielska).
[7] Decyzje Komisji Europejskiej: 96/603/WE z 4 października 1996 r.; 2000/605/WE z 26 września 2000 r.; 2003/424/WE z 6 czerwca 2003 r.
[8] PN-EN13820:2004Wyrobydoizolacjicieplnejwbudownictwie– Określaniezawartościczęściorganicznych.
[9] Niziurska M, Chruściel B,Wieczorek M. Badania systemow ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniempasowMW. Izolacje. 2020; (1): 36.
[10] PN-EN 16733:2016 Badania reakcji na ogień wyrobow budowlanych – Oznaczanie podatności wyrobu budowlanego na przechodzenie w proces ciągłego tlenia (wersja angielska).
[11] PN-EN13162+A1:2015Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 09/2022, strona 97-98 (spis treści >>)