logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Fire hazard caused by plastics sports surfaces

dr inż. Renata Dobrzyńska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Techniki Morskiej i Transportu
ORCID: 0000-0001-5469-5045

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2022.09.13
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie. W artykule przedstawiono wybrane czynniki zagrożenia pożarowego stwarzanego przez nawierzchnie sportowe z tworzyw sztucznych. Zaprezentowano wyniki badań reakcji na ogień przeprowadzonych metodami stosowanymi do klasyfikacji tego typu materiałów zgodnie z PN-EN 13501-1:2019. Wykonano również dodatkowe badania na kalorymetrze stożkowym w celu wyznaczenia innych właściwości palnych materiałów, które mogą wpływać na bezpieczeństwo ludzi znajdujących się w strefie objętej pożarem.
Słowa kluczowe: zagrożenie pożarowe; badania reakcji na ogień materiałów.

Abstract. The article presents selected factors of fire hazard posed by sports surfacesmade of plastics. The results of reaction to fire tests carried out with the method sused for the classification of this type of materials in accordance with the PN-EN 13501-1:2019 standard are presented. Additional tests were also carried out on the cone calorimeter to determine other flammable properties of materials that may affect the safety of people in the fire zone.
Keywords: fire hazard; reaction to fire tests of materials.

Literatura
[1] Pypeć K, Piesowicz E, Paszkiewicz S, Irska I. Wpływrecyklatowego pyłu EPDMnawłaściwości mechaniczne mieszanek kauczukowych. Przemysł Chemiczny. 2021-11;DOI: 10.15199/62.2021.11.9.
[2] Kolbrecki A. Badania zapalności do oceny rozwoju pożaru. Materiały Budowlane. 2021; DOI: 10.15199/33.2021.07.02.
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225.
[4] PN-EN 13501-1:2019 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.
[5] PN-EN ISO 9239-1:2010 Badania reakcji na ogień posadzek. Część 1: Określanie właściwości ogniowych metodą płyty promieniującej.
[6] PN-EN ISO 11925-2:2020 Badania reakcji na ogień. Zapalność wyrobów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia. Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia.
[7] ISO 5660-1: 2015 Reaction-to-fire tests – Heat release, smoke production and mass loss rate – Part 1: Heat release rate (cone calorimeter method) and smoke production rate (dynamic measurement).

Przyjęto do druku: 18.07.2022 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 09/2022, strona 94-96 (spis treści >>)