logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Morphology and application properties of intumescent coatings

mgr inż. Mateusz Włodarczyk, Politechnika Łódzka; Wydział Chemiczny, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
dr inż. Mariusz Siciński, Politechnika Łódzka; Wydział Chemiczny, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
ORCID: 0000-0001-8083-1848
prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński, Politechnika Łódzka; Wydział Chemiczny, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
ORCID: 0000-0003-0675-4594

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2022.09.12
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie. Do zabezpieczenia konstrukcji stalowych przed wpływem wysokiej temperatury, np. w wyniku pożaru, najczęściej stosuje się powłoki pęczniejące. W kontakcie z wysoką temperaturą tworzy się spęczniona warstwa izolacyjna. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu różnych matryc żywicznych oraz katalizatora na właściwości barierowe i mechaniczne utwardzonej powłoki.
Słowa kluczowe: powłoki pęczniejące; zabezpieczenie przeciwpożarowe; skład farb pęczniejących.

Abstract. Intumescent coatings are most often used to protect steel structures against high temperatures, e.g. as a result of fire. Upon contact with high temperatures, a swollen insulating layer forms. The article presents the results of research on the influence of various resin matrices and the catalyst on the barrier and mechanical properties of the hardened coating.
Keywords: intumescent coatings; fire protection; composition of intumescent paints.

Literatura
[1] Dz.U. 2019, poz. 1065 RozporządzenieMinistra Infrastruktury z 12.04.2002.
[2] UL 2431:2019 Standard for Safety – Durability of Fire Resistive Coatings and Materials.
[3] PN-EN 16623:2015-03 Farby i lakiery – Powłoki reaktywne do ochrony podłoży metalowych przed ogniem– Definicje, wymagania, właściwości i znakowanie.
[4] Dz. U. 2010, nr 109, poz. 719 Rozporządzenie Ministra SprawWewnętrznych i Administracji z 7.06.2010.
[5] Turkowski P, Sulik P. Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 3. 2015. ITB.
[6] ECCS – European Fire Design of Steel Structures 2e Ec1 – Actions on Structures – Part 1-2: Actions on Str. Exposed to Fire. Ec3 Design of Steel Structures. Part 1-2.Association of Teachers of Mat. 2015.
[7] Skowroński W. Teoria bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji metalowych. 2001. PWN.
[8] Zubielewicz M. Powłoki pęczniejące do przeciwogniowego zabezpieczania konstrukcji stalowych. Ochrona przed Korozją. 2009; 52 (6): 234–237.
[9] Camino G, Delobel R. w: Fire Retardancy of Polymeric Materials. Grand A.F., Wilkie Ch.A. (Eds). Marcel Dekker Inc., 2000: 218. New York.
[10] Camino G., Costa L., Trossarelli L. Polym. Degrad. Stabil. 1990; 27: 285.
[11] Camino G, Lomakin S. w: Fire and Retardant Materials. Horrocks A. R., Price D. (Eds). CRC, Woodhead Publishing Ltd. 2001; 318. Cambridge.
[12] Puri RG, Khanna AS. Intumescent coatings: A review on recent progress. Journal of Coatings Technology and Research. 2017; 14: 1 – 20.
[13] https://www.infoarchitekta.pl/artykuly: 3- nowosci-firmowe: 14719-poradnik-inzyniera- -ochrona-przeciwpozarowa-konstrukcji-stalowych. html.
[14] Oliver WC, Pharr GM. An improved technique for determining hardness and elastic modulus using load and displacement sensing indentation experiments. J. Mater. Res. 1992; 7: 1564 – 1583.
[15] Silverstein RM, Webster FX, Kiemle DJ. Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych. 2007. PWN.
[16] Young S-S, Chen Z-B. The study on aging and degradation mechanism of ammonium polyphosphate in artificial accelerated aging. Procedia Engineering. 2018; 211: 906–910.

Przyjęto do druku: 01.08.2022 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 09/2022, strona 88-93 (spis treści >>)