logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

dr inż. Katarzyna Łaskawiec Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
mgr inż. Tomasz Rybarczyk Solbet Sp. z o.o.

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2016.06.92

Postęp techniczny w budownictwie i coraz większe oczekiwania inwestorów sprawiają, że zaostrzają się wymagania dotyczące ścian. Przy projektowaniu murów należy m.in. uwzględnić skurcz lub pęcznienie materiałów.W przypadku, gdy ich wilgotność po wyprodukowaniu rośnie (np. wypalone na etapie produkcji pustaki ceramiczne lub cegły), to następuje pęcznienie materiału. Jeśli natomiast jest na odwrót (w przypadku betonu komórkowego, silikatów i betonu), to następuje skurcz materiałów.

Literatura

[1] Hums Dieter. 1999. „Skurczmateriałów ściennych”. Materiały Budowlane 320 (4): 36 – 37.
[2] Tabak Renata, Halina Ziembicka. 1978. Skurcz betonu komórkowego jako funkcja składu mineralnego i struktury mikroporowatości. Warszawa. COBRPB CEBET.
[3] Zapotoczna-Sytek Genowefa, Svetozar Balkovic. 2013. Autoklawizowany beton komórkowy. Technologia. Właściwości. Zastosowanie. Warszawa. Wydawnictwo PWN, SPB.
[4] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9.03.2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, zwane Construction Products Regulation (CPR) (Dz.U. UE L88 z 04.04.2011 r.).
[5] PN-EN 771-4+A1:2015-10 Wymagania dla elementów murowych, Część 4. Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.
[6] PN-EN 680:2008 Oznaczanie skurczu przy wysychaniu autoklawizowanego betonu komórkowego.
[7] PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcjimurowych –Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
[8] PN-EN1996-2:2010 – Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów.
[9] PN-EN845-3:12013-10(wersjaang.)Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

Otrzymano: 02.05.2016 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 06/2016, str 222-223 (spis treści >>)