logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr hab. inż. Łukasz Drobiec Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa
dr inż. Radosław Jasiński Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2016.02.08

Artykuł dotyczy właściwości zbrojonych murów z betonu komórkowego. Prezentujewyniki badań niewielkich ścian poddanych próbie ukośnego ściskania zgodnie z amerykańską normą ASTME519-81. Zbadano 18 modeli, w których zastosowano 2 typy zbrojenia, 2 typy zapraw, 3 typy spoin wspornych i 2 typy spoin czołowych (bez lub z zaprawą). Badania wykazały m.in., że najkorzystniejszy wpływ na rysoodporność i wytrzymałość na ścinanie uzyskano, stosując zbrojenie w postaci kratowniczek przy nakładaniu zaprawy na powierzchnię wsporną dolnej warstwy elementów murowych i na dolną powierzchnię wsporną górnej warstwy elementów murowych (taką technologię umownie nazwano podwójną spoiną). Układając zbrojenie w spoinach wspornych na ułożoną wcześniej zaprawę na powierzchniach wspornych dolnej warstwy elementów murowych (taką technologię umownie nazwano jednostronną spoiną), zaobserwowano obniżenie wartości naprężeń rysujących i niszczących w porównaniu z elementami niezbrojonymi.

Słowa kluczowe: zbrojenie spoin wspornych, wytrzymałośćmuru na ścinanie.

* * *

Influence of the kind of reinforcement on cracking shear stress and shear strength of AAC masonry

In the article on the properties of reinforced AAC walls presented results of a small specimens in an attempt to diagonal compression in accordance with the American code ASTM E519-81. 18 models examined, using two types of reinforcement, two types of mortar, and 3 types of bed joints and two types of head joints (with or without mortar). Research has shown, that the most beneficial effect on cracking shear stresses and shear strength obtained using truss type reinforcement when mortar applying on the upper and down bed surfaces of units (this technology conventionally called double joints).Arranging reinforcement in the mortar applying only on the down surfaces of units (this technology conventionally called single joints) was observed a decrease the cracking and ultimate shear stress to the unreinforced specimens.

Keywords: bed joint reinforcement, masonry shear strength.

Literatura

[1] ASTM E519-81 Standard Test Method for Diagonal Tension (Shear) of Masonry Assemblages.
[2] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński 2015. „Wpływ rodzaju zbrojenia na parametry mechaniczne muru z betonu komórkowego”. Materiały Budowlane 520 (12): 58 – 60. DOI: 10.15199/33.2015.12.18.
[3] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński 2015. ,,Wpływ rodzaju zaprawy na parametry mechaniczne murów poddanych ścinaniu – rysoodporność i wytrzymałość na ścinanie”. Materiały Budowlane 514 (6): 92 – 96. DOI: 10.15199/33.2015.06.37.
[4] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński 2015. ,,Wpływ rodzaju zaprawy na parametry mechaniczne murów z betonu komórkowego poddanych ścinaniu”. Materiały Budowlane 513 (5): 106 – 109. DOI: 10.15199/33.2015.05.44.
[5] PN-EN 1052-1:2000:Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na ściskanie.
[6] PN-EN 1052-3:2004/A1:2009 Metody badań murów. Część 3: Określanie początkowej wytrzymałości muru na ścinanie.
[7] PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
[8] RILEM LUMB 6: 1991 Diagonal Tensile Strength Tests of Small Wall Specimens. TC 76 – LUM.

Otrzymano: 12.12.2015 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 02/2016, str 26-29 (spis treści >>)