logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr hab. inż. Łukasz Drobiec Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa
dr inż. Radosław Jasiński Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2015.06.37

W trzecim artykule z cyklu publikacji dotyczących badań właściwości murów z betonu komórkowego (Materiały Budowlane 4/2015 i 5/2015) prezentowane są wyniki badań niewielkich ścian badanych w próbie ukośnego ściskania zgodnie z amerykańską normą ASTME519-81. Zbadano 21 modeli,w których zastosowano 3 typy zapraw, 3 typy spoin wspornych i 2 typy spoin czołowych (bez lub z zaprawą). Badania wykazały m.in., że najkorzystniejszy wpływ na rysoodporność i wytrzymałość na ścinanie uzyskuje się, wypełniając spoiny czołowe zaprawą. Z kolei najgorsze rezultaty w zakresie nośności i rysoodporności otrzymano, wykorzystując spoiny pasmowe.

Słowa kluczowe: konstrukcje murowe, projektowanie konstrukcji murowych, wpływ rodzaju zaprawy, wytrzymałość muru na ścinanie, Eurokod 6.

* * *

Influence of the kind of mortar on cracking shear stress and shear strength of AAC

The third article of a series of publications the study of the properties of AAC masonry walls (Building Materials 4/2015, 5/2015) presents the results of a small walls study examined in an attempt to diagonal compression in accordance with the American ASTM E519-81 code. 21 models examined, using 3 types and 3 types ofmortar bed joints and 2 types of vertical joints (with or without mortar). It has been shown, that the most favorable effect on the cracking shear stress and shear strength obtained by filling with mortar vertical joints. The worst results in terms of carrying capacity and shear stress obtained using strip joints.

Keywords: masonry structures, design of masonry structures, influence of the kind ofmortar,masonry shear strength, Eurocode 6.

Literatura:

[1] Drobiec Ł., Jasiński R.: Wpływ rodzaju zaprawy na parametry mechaniczne murów z betonu komórkowego poddanych ścinaniu. Materiały Budowlane, nr 5/2015, str. 106 ? 109.
[2] PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA: 2014-03: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcjimurowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
[3] PN-EN 1052-3:2004/A1: 2009Metody badań murów. Część 3: Określanie początkowej wytrzymałości muru na ścinanie.
[4] ASTM E519-81 Standard Test Method for Diagonal Tension (Shear) ofMasonryAssemblages.
[5] Drobiec Ł., Jasiński R.: Wpływ rodzaju zaprawy na parametry mechaniczne murów z ABK poddanych ściskaniu. Materiały Budowlane, nr 4/2015, str. 3 ? 7.
[6] Drobiec Ł., Jasiński R., Piekarczyk A.: Konstrukcjemurowe według Eurokodu 6 i normzwiązanych. Tom 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
[7] RILEM LUMB 6: 1991 Diagonal Tensile Strength Tests of Small Wall Specimens. TC 76 ? LUM.
[8] Frocht M.M. Recent advances in photoelasticity. Transactions of theASME. Vol. 55, September? December 1931, str. 135 ? 153.
[9] Milosevic J., GagoA. S., LopesM., Bento R.: Experimental assessment of shear strength parameters on rubble stone masonry specimens. Construction and Building Materials. Vol. 47, 2013, str. 1372 ? 1380.
[10] Calderini Ch., Cattari S., Lagomarsino S.: The use of the diagonal compression test to identify the shear mechanical parameters ofMasorny. Construction and Building Materials. Vol. 24, 2010, str. 677 ? 685.
[11] Brignola A., Frumento S., Lagomarsino S., Podesta S.: Identification of shear parameters of masonry panels through the in-situ diagonal compression test. International Journal ofArchitectural Heritage: Conservation, Analysis, and Restoration. Vol. 3, Issue 1, 2008, str. 52 ? 73.
[12] Jasiński R., Piekarczyk A., Kubica J.: Badania początkowej wytrzymałości muru na ścinanie wg zaleceń Rilem Lumb 6. XLVII Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 2001, tom 3, str. 353÷360.
[13] PN-EN 1990: 2004. Podstawy projektowania konstrukcji.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 6/2015, s. 92- 96 (spis treści >>)