logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

dr inż. Katarzyna Łaskawiec, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Zakład Technologii Betonów „Cebet”
mgr inż. Lech Misiewicz, SOLBET Sp. z o.o.

DOI:10.15199/33.2014.12.11

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR), wszystkie wyprodukowane po 1 lipca 2013 r. wyroby budowlane, na które istnieją normy zharmonizowane, powinny być wprowadzane do obrotu wraz z deklaracją właściwości użytkowych (DoP). Deklarację tę wystawia producent, a jej wzór zamieszczony został w załączniku III do CPR.

Otrzymano: 01.12.2014 r.  

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 12/2014, strona 34-35 (spis treści >>)