logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Katarzyna Łaskawiec Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Zakład Technologii Betonów CEBET
mgr inż. Leszek Misiewicz SOLBET Sp. z o.o.

W normie zharmonizowanej PN-EN 771-4 [1], w załączniku ZA ustalono warunki znakowania symbolem CE elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Zgodnie z CPR [2], w zależności od zadeklarowanego zamierzonego zastosowania, producent w deklaracji właściwości użytkowych powinien podawać odpowiednie zasadnicze właściwości swoich wyrobów [3]. Norma EN 771-4 określa wytyczne dotyczące częstotliwości badań właściwości gotowych wyrobów (p. 8.3.6).

 

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 11/2014, strona 46-47 (spis treści >>)