logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

dr inż. Katarzyna Łaskawiec Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Zakład Technologii Betonów CEBET
mgr inż. Leszek Misiewicz SOLBET Sp. z o.o.

W normie zharmonizowanej PN-EN 771-4 [1], w załączniku ZA ustalono warunki znakowania symbolem CE elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Zgodnie z CPR [2], w zależności od zadeklarowanego zamierzonego zastosowania, producent w deklaracji właściwości użytkowych powinien podawać odpowiednie zasadnicze właściwości swoich wyrobów [3]. Norma EN 771-4 określa wytyczne dotyczące częstotliwości badań właściwości gotowych wyrobów (p. 8.3.6).

 

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 11/2014, strona 46-47 (spis treści >>)