logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Mathias Flansbjer, SP, Technical Research Institute of Sweden, Szwecja
Bo G. Hellers, KTH,Royal Institute of Technology, Szwecja

W elementach ze zbrojonego betonu komórkowego stal zbrojeniowa potrzebna jest do zapewnienia wytrzymałości na rozciąganie, ściskanie i ścinanie, a także zakotwienia prętów głównych. Z tego wynika konieczność użycia dużej ilości stali, co jest krytyczne przy większych rozpiętościach i ugięciach. Dlatego też w praktyce szwedzkiej ograniczano długość elementów stropowych do 7,2 m, a nadproży do 3,6 m.Wraz z wprowadzeniem BCE (Block Composed Elements – elementy konstrukcyjne złożone z bloczków) możliwe stało się zupełnie nowe podejście. Bloczki z ABK produkuje się zgodnie z dotychczasową technologią, a następnie zestawia się je, spręża i łączy za pomocą HPC (High Performing Concrete – betonu wysokiej wytrzymałości) w celu utworzenia konstrukcji zespolonej. W tym przypadku stal potrzebna jest tylko do przeniesienia rozciągania. Dzięki sprężaniu poprawia się wytrzymałość betonu na ścinanie. Jak wykazały badania, zasadnicze znaczenie ma zapewnienie odpowiedniego połączenia między ABK i HPC. Badania przeprowadzono na trzech belkach różniących się nośnością.

Słowa kluczowe: ABK, autoklawizowany beton komórkowy.

* * *

BCE – Block Composed Elements

In AAC, reinforcing steel is needed for four purposes, traction, compression, shear and end anchorage. It adds up to a substantial amount of steel, which becomes critical for larger spans, when such members are also subject to marked dead load deflections. Thus, in Swedish practice, floor elements have been restricted to 7,2m, lintels to 3,6m. Quite another approach is tried with the introduction of the BCE (Block Composed Elements). The basic block production remains unaffected. In a following step, block are put together, pre-stressed and grouted by HPC (High Preforming Concrete) to forma hybrid ofAAC/HPC. Steel is needed only for traction. By pre-stressing, the shear capacity of concrete is enhanced. Bond between the concretes is critical to the hybrid function, which has been demonstrated in special tests. Destructive tests have been conducted on three elements of different capacities, made according to BCE. The AAC used in these elements is based on PFA.

Keywords: AAC, autoclaved aerated concrete.

* * *

Literatura
[1] Bagheri H., 2006. Prestressed hybrids of AAC and HPC – The BCE (Block Composed Element) building system. A conceptual study. KTH Architecture Stockholm.
[2] Bagheri H., Hellers B. G., 1998. Reliable bond between Autoclaved Aerated Concrete (AAC) and Portland Cement Concrete (PCC). KTH Architecture Stockholm.
[3] Hellers B. G., 1993. Blocks of Aerated Concrete used in Composite Action with Ordinary Concrete. An On-site Building System. LBT Dep. Of farm buildings, Lund.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 8/2014, strona 50-51 (spis treści >>)