logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Tematyka prezentowanego artykułu była omawiana podczas V Międzynarodowej Konferencji Autoklawizowany Beton Komórkowy, która odbyła się w Bydgoszczy.

Yavuz Yardim, Epoka Universiti, Engineering Faculty, Albania
Abdulmalik Thanoon Waleed, University of Nizwa, Engineering Faculty, Oman
Mohamad Saleh Jaafar, Universiti Putra, Malaysia (UPM), Engineering Faculty, Malezja
Jamaloddin Noorzaie, Universiti Putra, Malaysia (UPM), Engineering Faculty, Malezja

Przedstawiono porównanie płyt wykonanych z siatkobetonu i autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) z tradycyjnymi płytami żelbetowymi. Badane płyty stropowe różniły się położeniem elementów wypełniających z ABK i ciężarem własnym. Wyniki pokazały, że takie płyty w porównaniu z tradycyjnymi płytami żelbetowymi charakteryzują się podobnymi właściwościami wytrzymałościowymi przy znacznie mniejszym ciężarze własnym.

Słowa kluczowe: kompozyt, lekka płyta stropowa, ABK, siatkobeton.

* * *

Composite aerated concrete and ferrocement lightweight slabs

Comparisons of precast reinforced concrete with ferrocement and autoclaved aerated concrete (AAC) slabs are presented in this paper. Investigated slabs varied in AAC bloks layouts and total weight deduction ratio. The tests results showed that the AAC composite precast panels provides reasonable weight deduction without sacrificing the structural capacity.

Keywords: composite, lightweight slab, AAC, ferrocement.

* * *

Literatura
[1] Ellitott K. S., 2002. Precast concrete structure, Butterworth Heinemann Animprint of Elsevier. Science Linacrehouse, Jordan hill, Oxford OX2 8DP 225 Wilwood Avenue, Woburn, MA01801-2041.
[2] Yee A.A., Hon P.E., Eng D., 2001. Structural and economic benefits of precast/prestressed concrete construction, PCI Journal, Ud. nr, No. 4, 34 – 42.
[3] HagoA. W.,Al-Jabri K.S.,AlnuaimiA.S.,Al-Moqbali H., Al-Kubaisy M. A., 2005. Ultimate and service behavior of ferrocement roof slab panels, Construction and Building Materials, No. 19, 31 – 37.
[4] Ahmed E., Wan Badaruzzaman W. H., 2002. Two way bending behavior of profiled steel sheet dry board composite panel system, Thin Walled Structures 40, 971 – 990.
[5] Salmon D. C., Einea A., 1997. Full scale testing of precast concrete sandwich panels, PCI Journal, 354 – 362.
[6] Salmon D. C., Einea A., Tadros M. K., Culp T., 1997. Full scale testing of precast concrete sandwich panels, ACI Structural Journal, 354 – 362.
[7] Kubaisy M. A., Mohd Zamin Jumaat, 2000, Flexural behaviour of reinforced concrete slab with ferrocement tension zone cover, Construction and Building Materials, vol. 14, 245– 525.
[8] Kubaisy M. A., Jumaat M. Z., 2001. Crack control of reinforced concrete members using ferrocement tension zone layer, Proc. of the Seventh International Symposium on Ferrocement and Thin Reinforced Cement Composites, Singapore, June 27-29, 493 – 502.
[9] Naaman A.E., 2001. Ferrocement and thin fiber reinforced cement composites: looking back, lookingahead, Seventh International Symposium on Ferrocement and Thin Reinforced Cement Composites, National University of Singapore, June 27 – 29, 3 – 16.
[10] Memon N. A., Sumadi S. R., Ramli M., 2007. Ferrocement encased light weight aerated concrete: A novel approach to produce sandwich composite, Material Letters. 61, 4035 – 4038.
[11] Bynum R. T., Rubino D. L., 1999. Handbook of Alternative Materials in Residential Construction. McGraw-Hill, New York, NY, USA.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 7/2014, strona 72-73 (spis treści >>)