logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Hossein Fadaifard, dr inż. Ali Abu Yousef, mgr inż. Patrick Harkin, prof. dr inż Richard E. Klingner
University of Texas, Austin, USA

Komitet 523 (Beton Komórkowy) ACI International (USA) opracował ACI 523.4R-09 – wytyczne do projektowania prefabrykowanych, zbrojonych elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) uwzględniające ich wytrzymałość na zginanie, wytrzymałość na ścinanie oraz sposób zakotwienia zbrojenia. W artykule wytyczne te poddano ocenie na podstawie badań nadproży z ABK. Potwierdzono znaczenie sposobu wykonywania i wytrzymałości złączy oraz zakotwienia szkieletów zbrojeniowych.

Słowa kluczowe: ABK, zakotwienie zbrojenia, autoklawizowany beton komórkowy, złącza zbrojenia, nadproża, projektowanie.

* * *

Committee 523 (Cellular Concrete) ofACI International (USA) has finishedACI 523.4R-09, a guide for structural design and construction with factory-reinforced AAC panels. That guide included design provisions for factory-reinforcedAAC elements for flexure, shear and anchorage. In this paper the design provisions are evaluated using test data on the behavior of AAC lintels. Based on those comparisons, general observations are made on the behavior of AAC lintels whose behavior is governed by combinations of bond and anchorage.

Keywords: AAC, anchorage, autoclaved aerated concrete, bond, lintels, design.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 5/2014, strona 110-111 (spis treści >>)