logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Rostislav Drochytka i Lenka Mészárosová, Uniwersytet Techniczny w Brnie

W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania betonu komórkowego do izolacji urządzeń i budowli pracujących w wysokiej temperaturze. Powinien on łączyć w sobie niektóre zalety obecnie wytwarzanych rodzajów betonu komórkowego i pianobetonu (mała gęstość, znaczna wytrzymałość na wysoką temperaturę, niskie koszty produkcji). Zaletą nowego materiału jest zachowanie właściwości nawet przy wysokiej temperaturze. Produkując beton komórkowy wypełniony surowcami wtórnymi o zwiększonym oporze cieplnym i następnie napowietrzany, otrzymujemymateriał wytrzymały na temperaturę do 500°C o odpowiednimoporze cieplnym, którego produkcja jest mniej kosztowna w porównaniu z produkcją innych materiałów izolacyjnych o porównywalnych właściwościach. Produkcja, zastosowanie i wykorzystanie prezentowanegomateriału wciąż pozostaje na wczesnym etapie badań.

Artykuł był wygłoszony podczas 5. Międzynarodowej Konferencji Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (wrzesień 2011 r.).

***

Possibilities of aerated concrete used as an insulating material for higher temperatures

This article is dedicated to possibilities of use of aerated concrete as an insulating material for higher temperatures.We will also point out the benefits of insulating elements made of aerated concrete against current insulating systems, which are used with temperatures up to 500 °C. Today, there has been strong effect to push the price down and to make the building cost more effective. It is important to look for savings within operations along heat installations. This is possible by use of the right type of insulating material.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 1/2013, strona 66-67 (spis treści >>)