logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

The use of the elastoacoustic effect for identification of stresses in compression walls made of AAC masonry units

dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0003-4015-4971

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2021.07.06
Oryginalny artykuł naukowy

 

Streszczenie. Przedmiotem prezentowanych badań jest wykorzystanie efektu elastoakustycznego AE do wyznaczania naprężeń w murze wykonanym z autoklawizowanego betonu komórkowego poddanego osiowemu ściskaniu. Wykorzystano zależności wiążące wartość naprężeń ściskających z prędkością podłużnej fali ultradźwiękowej z uwzględnieniem wilgotności ABK. Identyfikację stanu naprężeń przeprowadzono w dziewięciu niewielkich modelach muru poddanego osiowemu ściskaniu. Wykazano, że średnie naprężenia ściskające w murze, wyznaczone proponowaną metodą, można z zadowalającym poziomem ufności rozpoznać do poziomu ok. 50%naprężeń niszczących. Przy naprężeniach rzędu 75% naprężeń niszczących wyniki okazały się istotnie zaniżone.
Słowa kluczowe: konstrukcje murowe; autoklawizowany beton komórkowy (ABK);wytrzymałość na ściskanie; metoda nieniszcząca (NDT); badania ultradźwiękowe; efekt elastoakustyczny (AE).

Abstract. The subject of the presented research was the use of the AE electroacoustic effect to determine the stresses in a wall made of AAC subjected to axial compression. The relationships linking the value of the compressive stresses with the velocity of the longitudinal ultrasonic wave, taking into account the AAC humidity, were used. The stress state was identified in 9 small models of masonry subjected to axial compression. It was shown that the average compressive stresses in the wall determined by the proposed method can be recognized with a satisfactory level of confidence up to the level of about 50% of the failure stresses. At higher stresses of 75%of the breaking stress, the results turned out to be significantly underestimated.
Keywords: masonry structures; autoclaved aerated concrete masonry units (AAC); compresive strength; non-destructive (NDT) technique; ultrasonic testing; acoustoelastic effect (AE).

Literatura
[1] Benson R.W., V. J. Raelson. 1959. „Acoustoelasticity”. Product Engineering (30): 56 – 59.
[2] Jasiński Radosław. 2021. „Wykorzystanie zjawiska elastoakustycznego do badania ścian z elementów murowych zABK”. Materiały Budowlane 586 (6): 38 – 40.DOI: 10.15199/33.2021.06.02.
[3] Jasiński Radosław, Łukasz Drobiec, W. Mazur. 2019. „Validation of Selected Non-Destructive Methods for Determining the Compressive Strength of Masonry Units Made of Autoclaved Aerated Concrete”. Materials (12): 389. https://doi. org/10.3390/ma12030389.
[4] Jasiński Radosław. 2018. „Determination of AAC masonry compressive strength by semi destructive method”. Nondestructive testing and diagnostics (3): 81 – 85. https://doi. org/10.26628/wtr. v91i2.1023.

Przyjęto do druku: 26.05.2021 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 07/2021, strona 33-35 (spis treści >>)