logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Masonry bending in a plane perpendicular to the wall surface – structural analysis

dr inż. Adam Piekarczyk, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0002-5790-9560

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2021.05.07
Oryginalny artykuł naukowy

 

Streszczenie. W trzeciej części cyklu artykułów dotyczących zginanych ścian murowanych, obciążonych prostopadle do ich powierzchni [5, 6] omówiono sposoby analizy tego rodzaju konstrukcji, w tym założenia dotyczące warunków brzegowych modeli ścian jednowarstwowych i szczelinowych. Przedstawiony został również sposób określania wartości momentów zginających przyjęty w normie PN-EN 1996-1-1.
Słowa kluczowe: konstrukcje murowe; zginanie muru; analiza konstrukcji ścian zginanych; wyznaczanie sił wewnętrznych w ścianach zginanych.

Abstract. In the third part of the series of articles on bent masonry walls, loaded perpendicular to their surfaces [5, 6], methods of analysis of this type of structure are discussed, including assumptions regarding the boundary conditions of single-leaf and cavity wall models. The method of determining the values of bending moments adopted in the PN-EN 1996-1-1 standard is also presented.
Keywords: masonry structures; bending of masonry walls; structural analysis of bending walls; determination of internal forces in bending walls.

Literatura
[1] BS 5628-1:2005 Code of practice for the use of masonry. Part 1: Structural use of unreinforced masonry.
[2] Eurocode forMasonry EN 1996-1-1 and EN 1996-2. Guidance andWorked Examples. An International Masonry Society Special Publication.
[3] Haseltine B.A.,W. H.West, J. N. Tutt. 1978. „The design of laterally loaded wall panels – II”. Proceedings of the British Ceramic Society 27: 147 – 168.
[4] I. S. 325 Part 1: Code of practice for the use of masonry. Part 1: Structural use of unreinforced masonry.
[5] Piekarczyk Adam. 2021. „Zginanie muru w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni ściany – obciążenia i mechanizmy zniszczenia”. Materiały Budowlane 582 (2): 27 – 29.
[6] Piekarczyk Adam. 2021. „Zginanie muru w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni ściany – wytrzymałość na zginanie”. Materiały Budowlane 583 (3): 29 – 31.
[7] PN-EN 1991-1-7 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-7: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wyjątkowe.
[8] PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
[9] PN-EN 771-1 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe ceramiczne.
[10] prEN 1996-1-1:2020 Eurocode 6. Design of masonry structures. Part 1- 1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures.

Przyjęto do druku: 20.04.2021 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 05/2021, strona 40-42 (spis treści >>)