logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Masonry bending in a plane perpendicular to the wall surface – actions and failure mechanisms

dr inż. Adam Piekarczyk, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0002-5790-9560

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2021.02.03
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie. Artykuł jest pierwszą częścią cyklu omawiającego przypadek ścian murowanych zginanych w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny muru. Opisano w nim obciążenia prostopadłe do powierzchni ścian, które wywołują omawiany przypadek pracy konstrukcji murowanej. Zaprezentowano mechanizmy zniszczenia muru w dwóch ortogonalnych płaszczyznach oraz ich warianty.
Słowa kluczowe: konstrukcje murowe; zginanie muru; mechanizmy zniszczenia muru zginanego; wytrzymałość na zginanie muru.

Abstract. The article is the first part of the cycle discussing the case of bending masonry walls in a plane perpendicular to the masonry plane. Loads and actions perpendicular to the wall surfaces, which cause the discussed case of masonry structure work, are described. The mechanisms of wall failure in two orthogonal planes and their variants were presented.
Keywords: masonry structures; bending masonry; failure mechanisms of a bent masonry wall; masonry flexural strength.

Literatura
[1] Małyszko L., R. Orłowicz. 2000. Konstrukcje murowe. Zarysowania i naprawy. Olsztyn. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
[2] PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.
[3] PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru.
[4] PN-EN 1991-1-5 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania termiczne.
[5] PN-EN 1991-1-7 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-7: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wyjątkowe.
[6] PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
[7] PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
[8] Rawska-Skotniczy A. 2013. Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według Eurokodów. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Przyjęto do druku: 28.01.2021 r.

 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 02/2021, strona 27-29 (spis treści >>)