logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

Research of influence of superficial strengthening with FRCM system on compressive strength of cracked AAC masonry

prof. dr hab. inż Łukasz Drobiec, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0001-9825-6343
dr inż. Wojciech Mazur, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0001-6382-1496
mgr inż. Remigiusz Jokiel, BUDINŻ PB Sp. z o.o. Sp.k.

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2020.12.05
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie zarysowanych murów z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Badania przeprowadzono na modelach murów z rysą pionową oraz bez zarysowania. Program badań obejmował modele bez wzmocnienia oraz wzmocnione z dwóch i czterech stron, w tym z dodatkowym zakotwieniem wzmocnienia powierzchniowego elementami stalowymi. W modelach wzmocnionych nie odnotowano wzrostu wartości maksymalnego naprężenia niszczącego. Stwierdzono jedynie wzrost poziomu odkształcalności murów wzmocnionych w porównaniu z murami bez wzmocnienia.
Słowa kluczowe: autoklawizowany beton komórkowy (ABK); wytrzymałość na ściskanie; system FRCM.

Abstract. This paper describes results from studies on effects of superficial strengthening with FRCM system on compressive strength of autoclaved aerated concrete (AAC) masonry. Tests were carried out on models with one vertical crack and without crack. The research program included walls without any strengthening, strengthened at two or four sides. In addition, models with additional anchorage of superficial strengthening by steel plates were tested. Strengthened masonry did not demonstrate an increase of compressive strength and deformability. Increased deformability was observed for circumferentially strengthened masonry.
Keywords: autoclaved aerated concrete (AAC); compressive strength; FRCM system.

Literatura
[1] ASTM E519-81 Standard Test Method for Diagonal Tension (Shear) of Masonry Assemblages.
[2] Babaeidarabad S., D.Arboleda, G. Loreto,A. Nanni. 2014. „Shear strengthening of un-reinforced concrete masonry walls with fabric-reinforced- cementitious-matrix”. Construction and Building Materials, Vol. 65, s. 243 – 253.
[3] Bilotta A., F. Ceroni, E. Nigro, M. Pecce. 2017. „Experimental tests on FRCM strengthening systems for tuffmasonry elements”. Composits Part B: Engineering, Vol. 129, s. 251 – 270.
[4] Carozzi F. G., C. Poggi, A. Bellini, T. D’Antino, G. de Felice, F. Focacci, Ł. Hołdys, L. Laghi, E. Lanoye, F. Micelli, M. Panizza. 2017. „Experimental investigation of tensile and bond properties of Carbon-FRCM composites for strengthening masonry elements”. Composites Part B 128, pp. 100 – 119.
[5] Ceroni F., P. Salzano. 2018. „Design provisions for FRCM systems bonded to concrete and masonry elements”. Composites Part B: Engineering, Vol. 143, s. 230 – 242.
[6] Remigiusz Jokiel, Łukasz Drobiec. 2019. „Projektowanie wzmocnień konstrukcji murowych systemami FRCM w świetle badań i zaleceń normowych”. Izolacje 3, pp. 90, 92 – 94.
[7] Kałuża M., J. Kubica. 2013. „Behaviour of unreinforced and reinforced masonry wallettes made of ACC blocks subjected to diagonal compression”. Technical Transactions – Civil Engineering 1-B/2013: 79 – 94.
[8] Kałuża M., I. Galman, J. Kubica, C.Agneloni. 2015. „Diagonal Tensile Strength of AAC Blocks Masonry with Thin Joints Superficially Strengthened by Reinforced Using GFRP Net Plastering”. Key EngineeringMaterials 624, 363 – 370.
[9] Kubica J.,M. Kałuża. 2010. „Diagonally compressed AAC Block’s masonry – effectiveness of strengthening using CRFP and GRFP laminates”. Proceedings 8th International Masonry Conference, Masonry (11), Ed. by W. Jäger, B. Haseltine & A. Fried, Dresden, 419 – 428.
[10] PN-EN 1052-1:2000 Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na ściskanie.
[11] PN-EN 1052-3:2004 Metody badań murów. Część 3: Określanie początkowej wytrzymałości muru na ścinanie.

Przyjęto do druku: 17.11.2020 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 12/2020, strona 33-35 (spis treści >>)