logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

mgr inż. Lech Misiewicz, Solbet Sp. z o.o.
dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚ, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wytrzymałość spoiny jest jedną z zasadniczych charakterystyk, którą powinien deklarować producent elementów murowych wprowadzanych do obrotu na podstawie odpowiedniej części PN-EN 771 [2 ÷ 7]. W deklaracji właściwości użytkowych (DoP) producent określa zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego. W przypadku, gdy podał, że element murowy może być stosowany w elementach budynku podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, to musi m.in. zadeklarować wytrzymałość spoiny.

Literatura
[1] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk. 2013. Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych. Tom 1. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
[2] PN-EN 771-1+A1:2015-10. Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe ceramiczne.
[3] PN-EN 771-2+A1:2015-10. Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 2: Elementy murowe silikatowe.
[4] PN-EN 771-3+A1:2015-10. Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).
[5] PN-EN 771-4+A1:2015-10. Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.
[6] PN-EN 771-5+A1:2015-10. Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego.
[7] PN-EN 771-6+A1:2015-10. Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.
[8] PN-EN 998-2:2012. Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska.
[9] PN-EN 998-2: 2016-12. Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska.
[10] PN-EN 1052-2: 2016-06. Metody badań murów. Część 2: Określenie wytrzymałości na zginanie.
[11] PN-EN 1052-3:2004/A1: 2009. Metody badań murów. Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości muru na ścinanie.
[12] PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03. Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
[13] PN-EN 1996-2: 2010/NA: 2010. Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów.
 

 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 7/2020, strona 44-45 (spis treści >>)