logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

A proposal for an analytical description of the work phases of the unreinforced joint of masonry walls made of AAC masonry units

dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0003-4015-4971
dr inż. Iwona Galman, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0002-0196-6478

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2020.05.07
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie: Artykuł przedstawia zachowanie się niezbrojonych połączeń ścian wykonanych z elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Na podstawie badań własnych zdefiniowano i opisano poszczególne fazy pracy połączenia. Zaproponowano empiryczne podejście umożliwiające określenie sił i przemieszczeń połączenia ścian z wykorzystaniem parametrów uzyskiwanych ze standardowych testów zawartych w przepisach normowych.
Słowa kluczowe: konstrukcje murowe; sztywność połączeń; połączenia ścian.
 
 
Abstract: The article presents the description of the behavior of unreinforced joints of walls made of masonry elements of autoclaved aerated concrete (AAC). Based on our own research, the individual phases of the connection were defined and described.An empirical approach was proposed to determine the forces and displacements of the wall connection using parameters obtained from standard tests included in the standard provisions.
Keywords: masonry structures; stiffness of connection; wall joints.
 
Literatura: 
[1] ASTM E519-81 Standard Test Method for Diagonal Tension (Shear) of Masonry.
[2] Galman Iwona, Radosław Jasiński. 2017. „Połączenia ścian murowych, podstawy teoretyczne”. Materiały Budowlane 540 (8): 190 – 193. DOI: 10.15199/33.2017.08.54.
[3] Galman Iwona, Radosław Jasiński, Tomasz Hahn, Karol Konopka. 2017. Badanie połączeń ścian murowych”. Materiały Budowlane 542 (10): 94 – 96. DOI: 10.15199/33.2017.10.32.
[4] Galman Iwona, Radosław Jasiński. 2019. „Wytrzymałość niezbrojonych połączeń ścian z ABK”. Materiały Budowlane 559 (3): 58 – 59. DOI: 10.15199/33.2019.03.13.
[5] Jasiński Radosław, Iwona Galman. 2020. „Testing joints between walls made of AAC masonry units”. Buildings, Vol. 10, Iss. 4, 69: 1 – 24. DOI 10.3390/buildings10040069. Podziękowanie Autorzy składają szczególne podziękowania firmie Solbet Sp. z o.o. za cenne merytoryczne wskazówki oraz dostarczenie elementów murowych i zaprawy do wykonania modeli badawczych i przeprowadzenia badań.
Przyjęto do druku: 20.04.2020 r.
 
 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 5/2020, strona 45-47 (spis treści >>)