logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Tests of reinforced and unreinforced walls made of AAC blocks supported on a deflecting structure

dr inż. Adam Piekarczyk, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa;
ORCID: 0000-0002-5790-9560

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2020.04.02
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie. W artykule przedstawiono wybrane wyniki porównawczych badań eksperymentalnych zbrojonych i niezbrojonych ścian murowanych w skali naturalnej, wykonanych z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Zbrojenie w postaci siatek: stalowych; z włókien szklanych i bazaltowych umieszczano w każdej spoinie wspornej muru. Ściany poddawano jednoczesnemu obciążeniu pionowemu przykładanemu do górnej powierzchni ściany i zwiększającemu się ugięciu konstrukcji, na której były one liniowo oparte. Nośność ścian zbrojonych była ok. 1,5 razy większa niż ścian bez zbrojenia.Wyniki badań wykazały również mniejszą wartość kątów odkształcenia ścian zbrojonych w porównaniu ze ścianami niezbrojonymi przy danymobciążeniu i ugięciu.Wprzypadku ścian zbrojonych powstałe zarysowania miały znacznie mniejszą szerokość.Wartykule opisano również mechanizm zarysowania i zniszczenia badanych ścian.

Słowa kluczowe: mury z bloczków ABK; zbrojenie w spoinach wspornych; zbrojenie siatkami; ugięcia konstrukcji wsporczej; kąty odkształcenia.

Abstract. The paper presents selected results of wider comparative experimental tests on masonry walls in full-scale made of AAC masonry units. The walls were unreinforced and reinforced. The reinforcement in form of steel wire, glass and basalt fiber meshes was applied in each masonry bed joint. The walls were subjected to simultaneous incrementing vertical loads and deflection of the structure which they are supported on. The carrying capacity of reinforced walls was up to 1,5 times higher than unreinforced walls. Test results of reinforced walls showed also lower values of deformation angles in relation to the walls without reinforcement for given load and deflection of support. In case of reinforced walls, much smaller widths of the cracks were obtained. The paper describes cracking and damaging mechanism of the walls as well.

Keywords: AAC masonry; bed joint reinforcement; mesh reinforcement; deflected supporting structure; angle of deformation.

Literatura
[1] ACI 318-02 Building code requirements for structuralconcrete.
[2] ACI 530-05 Building code requirements for masonrystructures.
[3] Drobiec Łukasz. 2017. „Limitation of cracking in AAC masonryunder the windowzone/Begrenzung von Rissbildung in Porenbetonmauerwerk im Brüstungsbereich”. Mauerwerk 21. 2017, H. 5, S. 332 – 342.
[4] Drobiec Łukasz, Jasiński Radosław. 2015. „Wpływ rodzaju zaprawy na parametry mechaniczne murów z ABK poddanych ściskaniu (Influence of the kind of mortar on mechanicalparameters of AAC masonrysubjected to compression)”. Materiały Budowlane 512 (4): 3 – 7.
[5] PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[6] PN-EN 13747 Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowych.
[7] PN-EN 772-1Metody badań elementów murowych. Część1: Określenie wytrzymałości na ściskanie
[8] PN-EN 1015-11Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ciskanie stwardniałej zaprawy.
Przyjęto do druku: 04.03.2020 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 4/2020, strona 28-33 (spis treści >>)