logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Research of strains changes of walls made of AAC masonry units caused by the effect of reinforced concrete confined elements

dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚ., Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa
dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ, Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa
mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk, Solbet Sp. z o.o.
mgr inż. Grzegorz Cygan, Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa
dr inż. Wojciech Mazur, Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.12.03
Oryginalny artykuł naukowy (Original research paper)

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów odkształceń ścian z elementów murowych z ABK w trakcie wykonywania żelbetowego skrępowania. Ściany w skali naturalnej o grubości 180 mm wzniesiono z bloczków nominalnej klasy gęstości 600, na systemowej zaprawie cienkowarstwowej, bez wypełniania zaprawą spoin czołowych. W trakcie procesu krępowania monitorowano odkształcenia ścian. Badania wykazały wpływ rodzaju zastosowanego betonu na przebieg procesu skurczu betonu oraz wartości odkształceń ścian.
Słowa kluczowe: autoklawizowany beton komórkowy (ABK); mury skrępowane; skurcz; system cyfrowej korelacji obrazu (DIC).

Abstract. The article presents the results of measurements of AAC wall deformations during the process of their restraint with reinforced concrete cores and beam. Full scale walls thickness of 180 mm were made of 600 nominal density class blocks on a system thin-layer mortar, without filling the perpend joints. During the restraining process, wall deformations were monitored. Studies have shown the impact of the type of concrete used on the concrete shrinkage process and the wall strains.
Keywords: Autoclaved Aerated Concrete (AAC); confined masonry; shrinkage; digital image correlation (DIC) system.

Literatura
[1] ASTM C1581/C1581M – 18a. Standard Test Method for Determining Age at Cracking and Induced Tensile Stress Characteristics of Mortar and Concrete under Restrained Shrinkage.
[2] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk. 2013. Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych. Tom 2. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
[3] Drobiec Łukasz, Tomasz Rybarczyk. 2019. „Badania ścian z ABK skrępowanych obwodowo”. Materiały Budowlane 560 (4): 4 ÷ 6. DOI: 10.15199/33.2019.04.01.
[4] Gołaszewski Jacek, Grzegorz Cygan, Michał Drewniok. 2014. „Laserowy system do badania skurczu wczesnego elementów betonowych w powiązaniu z oznaczaniem czasu wiązania”. Przegląd Budowlany (5): 34 ÷ 36.
[5] JägerWolfram, Peter Schöps. 2009. Confined masonry – a chance to improve the load bearing capacity. 11th Canadian Masonry Symposium, Toronto, Ontario.
[6] JägerWolfram, Peter Schöps. 2011. Confined masonry – a chance to improve the load bearing capacity. Proceedings of the 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete, Bydgoszcz: 225 ÷ 236.
[7] Jasiński Radosław, Tomasz Gąsiorowski. 2019, „Morfologia zarysowań ścian skrępowanych ścinanych poziomo”.Materiały Budowlane 560 (4): 23 ÷ 25. DOI: 10.15199/33.2019.04.03.
[8] Jasiński Radosław, Tomasz Gąsiorowski. 2019, „Zarysowanie i zniszczenie ścian skrępowanych ścinanych poziomo”. Materiały Budowlane 561 (5): 38 ÷ 39. DOI: 10.15199/33.2019.05.06.
[9] Neville Adam M. 2000. Właściwości betonu. Kraków. Polski Cement.
[10] PN-EN 206+A1:2016-12. Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
[11] PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2018-11. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[12] PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03. Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. Autorzy badań wyrażają szczególne podziękowania firmie Solbet Sp. z o.o. za podjęcie współpracy z Katedrą Konstrukcji Budowlanych oraz merytoryczną i materialną pomoc przy realizacji badań konstrukcji murowych.

Przyjęto do druku: 23.10.2019 r.

Czytaj więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 12/2019, strona 30-33 (spis treści >>)