logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0003-4015-4971

dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚ, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0001-9825-6343

dr inż. Wojciech Mazur, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0002-3524-4094 

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.07.04
Oryginalny artykuł naukowy (Original research paper) 

Zdecydowanie mniejszy stopień uszkodzeń konstrukcji występuje, gdy do określenia charakterystycznej wytrzymałości na ściskanie zastosuje się ultradźwiękową metodę nieniszczącą (NDT). W artykule przedstawiono wyniki badań prędkości podłużnych fal ultradźwiękowych cp metodą przepuszczania, stosując głowice punktowe z eksponencjalnymi falowodami. Sformułowano postać krzywej (fBw – cp) umożliwiającej określenie wytrzymałości na ściskanie ABK o dowolnej wilgotności (fBw). Rozważania zobrazowano przykładem wyznaczania charakterystycznej wytrzymałości muru na ściskanie.
Słowa kluczowe: autoklawizowany beton komórkowy (ABK); wytrzymałość na ściskanie; wielkość i kształt próbki; wilgotność; metoda ultradźwiękowa; metoda NDT.

Determination of AAC masonry compressive strength by NDT method 

Abstract. A much smaller degree of structural damage occurs when the ultrasonic non-destructive method (NDT) is used to determine the characteristic compressive strength. The paper presents the results of the longitudinal velocity of cp ultrasound waves using the penetration probes with the overhead waveguides. The form of the curve (fBw – cp) was formulated to determine the compressive strength AAC with any moisture content (fBw). The considerations are illustrated by an example of determining the characteristic strength of the wall for compression.
Keywords: autoclaved aerated concrete (AAC); compressive strength; shape and size of specimens; moisture; Ultarsonic Testing, NDT methods.

 

Literatura
[1] Brunarski Lesław. 2009. Podstawy matematyczne kształtowania kryteriów zgodności wytrzymałości materiałów. Prace Naukowe Instytutu Techniki Budowlanej. Warszawa.
[2] Brunarski Lesław, Marek Dohojda. (2015). Diagnostyka wytrzymałości betonu w konstrukcji. Prace Naukowe ITB, Warszawa.
[3] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk. 2010. Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali. Tom I. Warszawa. Wydawnictwo PWN.
[4] Jasiński Radosław. 2019. „Wyznaczanie charakterystycznej wytrzymałości na ściskanie muru z ABK metodą MDT”. Materiały Budowlane 562 (6): 50 – 51. DOI: 10.15199/33.2019.06.04.
[5] Jasiński Radosław, Łukasz Drobiec,Wojciech Mazur. 2019. „Validation of Selected Non-DestructiveMethods for Determining the Compressive Strength of Masonry Units Made of Autoclaved Aerated Concrete”. Materials, Vol. 12, Issue 3, 389. https://doi.org/10.3390/ma12030389
[6] PN-EN 13791:2009 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych.
[7] Taerwe L. 1987. „The influence of autocorrelation on OC-lines of compliance criteria for concrete strength”. RILEM Materials and Structures, 20: 418–427.

Przyjęto do druku: 13.05.2019 r.

 

Zobacz więcej (pdf) >>

 

Materiały Budowlane 7/2019, str. 31-33 (spis treści >>)