logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚ, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk, SOLBET Sp. z o.o.

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.04.01
Oryginalny artykuł naukowy

W artykule zaprezentowano wyniki badania murów (modeli) wykonanych w skali naturalnej z bloczków o szerokości 18 cm z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), bez skrępowania (bez wypełnienia zaprawą spoin czołowych oraz z wypełnieniem spoin czołowych) oraz skrępowanych (bez wypełnienia zaprawą spoin czołowych oraz z wypełnieniem spoin czołowych). Podczas badań monitorowano obciążenia i odkształcenia murów oraz określono wartości sił rysujących i niszczących. Badania wykazały wpływ skrępowania oraz wypełnienia spoin czołowych zaprawą na wytrzymałość muru na ściskanie.

Słowa kluczowe:mury skrępowane;mury zABK;mury z betonu komórkowego; badania wytrzymałości murów na ściskanie; badania modeli w naturalnej skali.

Tests of walls made of AAC blocks with peripheral confining

The paper describes the results of testing Autoclaved Aerated Concrete (AAC) walls on a natural scale. The walls were made of 18 cm wide blocks and thin layer joints. The tests of unconfined (with unfilled and filled head joints) and confined walls (with unfilled and filled head joints) weremade. During the tests loads and deformations of walls were monitored and the values of crack and destructive forces were determined. Tests have shown the effect of confining and filling the joints with mortar on the compressive strength of the wall. The load-bearing capacity and deformability of walls was analysed.

Keywords: confinedmasonry, AACmasonry, compression tests, tests on a natural scale.

Literatura
[1] Constantinescu Sorina. 2017. „Study of confined masonry buildings in seismic areas”. Energy Procedia 112: 545 – 554.
[2] DhanasekarManicka, Nigel G. Shrive. 2002. „Strength and Deformation of Confined and Unconfined Grouted Concrete Masonry”. ACI Structural Journal, vol. 99, 6: 819 ÷ 826.
[3] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński, Tomasz Rybarczyk. 2016. „The influence of the type of mortar on the compressive behaviour of walls made of Autoclaved Aerated Concrete (AAC). Brick and BlockMasonry – Trends, Innovations and Challenges”. Taylor & Francis Group: 1531 ÷ 1538.
[4] Drobiec Łukasz. 2017. „Limitation of cracking in AAC masonry under the window zone/Begrenzung von Rissbildung in Porenbetonmauerwerk im Brüstungsbereich”. Mauerwerk 21, H. 5: 332 ÷ 342.
[5] El EzzAhmadAbo,M. Seif Eldin Hany, Khaled Galal. 2015. „Influence of confinement reinforcement on the compression stress–strain of grouted reinforced concrete block masonry boundary elements”. Structures 2: 32 ÷ 43.
[6] Iernutan Razvan Andrei, Florin Babota. 2017. „Autoclaved Aerated Concrete (AAC) Masonry with Vertical Hollows Confined with Disperse Reinforced Concrete”. Procedia Engineering 181: 300 ÷ 307.
[7] Jasiński Radosław, Łukasz Drobiec. 2016. „Study ofAutoclavedAerated Concrete Masonry Walls with Horizontal Reinforcement under Compression and Shear”. Procedia Engineering 161: 918 ÷ 924.
[8] Jäger Wolfram, Peter Schöps. 2009. Eingefasstes Mauerwerk als Möglichkeit zur Erhöhung der Tragfähigkeit von Aussteifungswänden. Fraunhofer IRB Verlag.
[9] Jäger Wolfram, Peter Schöp. 2011. Confined masonry – a chance to improve the load bearing capacity. 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete: 225 ÷ 236.
[10] Obaidat Ala’Taleb Mufleh, El Ezz Ahmad Abo, Khaled Galal. 2017. „Compression behavior of confined concrete masonry boundary elements”. Engineering Structures, 132: 562 ÷ 575.
[11] PN-EN-1996-1-1: Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
[12] PN-EN 1052-1: Metody badań murów – Określenie wytrzymałości na ściskanie.
[13] Rui Marques, Paulo B. Lourenço. 2014. „Unreinforced and confined masonry buildings in seismic regions: Validation of macro-element models and cost analysis”. Engineering Structures, vol. 64: 52 ÷ 67.
[14] Tena-Colunga Arturo, Artemio Juárez-Ángeles, Victor Hugo Salinas- -Vallejo. 2009. „Cyclic behavior of combined and confined masonry walls”. Engineering Structures, vol. 31: 240 ÷ 259.
Przyjęto do druku: 06.03.2019 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 4/2019, strona 4-6 (spis treści >>)