logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

dr inż. Iwona Galman, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.03.13
Oryginalny artykuł naukowy (Original research paper)

Artykuł przedstawia syntezę wyników własnych badań niezbrojonych połączeń ścian wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego. Omówiono zależności obciążenie – przemieszczenie niezbrojonych połączeń z klasycznym wiązaniem murarskim. Wykorzystując normowe procedury, podano parametry umożliwiające projektowanie połączeń.

Słowa kluczowe: konstrukcje murowe; sztywność połączeń; wytrzymałość na ścinanie połączenia ścian.

Strength of unreinforced joints of masonry walls made of AAC

The article presents a synthesis of own results of unreinforced joints of walls made of autoclaved aerated concrete masonry units. The relationships of the load displacement of unreinforced joints with the classicalmasonry bond are discussed. Using the standard procedures, parameters enabling the design of joint were given.

Keywords: masonry structures; stiffening of joints; strength of masonry walls.

Literatura
[1] ASTME519-81 Standard TestMethod for Diagonal Tension (Shear) ofMasonry Assemblages.
[2] Galman Iwona,RadosławJasiński. 2017. „Połączenia ścianmurowych, podstawy teoretyczne”.MateriałyBudowlane540(8):190÷193.DOI:10.15199/33.2017.08.54.
[3] Galman Iwona, Radosław Jasiński, T. Hahn, K. Konopka. 2017. „Badanie połączeń ścian murowych”. Materiały Budowlane 542 (10): 94 ÷ 96. DOI: 10.15199/33.2017.10.32.
[4] Jasiński Radosław, Łukasz Drobiec. 2016. „Comparison Research of Bed Joints Construction and Bed Joints Reinforcement on Shear Parameters ofAAC Masonry Walls”. Journal of Civil Engineering and Architecture,Vol. 10, No. 12, str. 1329 ÷ 1343, DOI: 10.17265/1934-7359/2016.12.004.
[5] PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
[6] PN-EN 1052-1:2000Metody badań murów. Część 1. Określenie wytrzymałości na ściskanie.
[7] PN-EN 1052-3:2004 Metody badań murów. Część 3. Określenie początkowej wytrzymałości muru na ścinanie.
[8] PN-EN1996-1-1+A1:2013-05Eurokod 6.Projektowanie konstrukcjimurowych. Część 1-1. Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

Podziękowania
Dziękujemy firmie Solbet Sp. z o.o. za cenne merytoryczne wskazówki oraz dostarczenie elementów murowych i zapraw do wykonania modeli badawczych i przeprowadzenia badań.

Przyjęto do druku: 04.02.2019 r.

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 1/2019, strona 58-59 (spis treści >>)