logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚ, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa;

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.01.13
Oryginalny artykuł naukowy (Original research paper)

W artykułach [1, 2] opisano wynik badań modeli ścian w skali naturalnej, a analizie poddano strefę wokół otworu okiennego. W [3] przedstawiono wyniki drugiego etapu badań, przeprowadzonych na tych samych modelach badawczych, czyli analizę strefy połączenia ścian prostopadłych. Ten artykuł stanowi kontynuację [3]. Opisano w nim sposób uszkodzeń modeli badawczych oraz podano wytyczne dotyczące zbrojenia strefy połączenia ścian prostopadłych. Stwierdzono, że zbrojenie w styku ścian prostopadłych powinno być stosowane, gdy różnica odkształceń w tym miejscu będzie większa niż 0,0003. Jeżeli jednak odkształcenia te przekroczą wartość 0,0008, to w połączeniu ścian należy zastosować dylatację lub połączenie wykonać z elementu zdolnego do przejęcia takiej różnicy odkształceń.
Słowa kluczowe: mur z ABK; badania na ściskanie; połączenia ścian prostopadłych; badania w skali naturalnej.

Tests of full scale AAC walls subjected to compression – analysis of the connection zone of perpendicular walls. Part 2

In [1, 2] the results of wall models on a full scale were presented, and the zone around the window opening was analyzed. In [3] the research technique andmain tests results of the second stage tests carried out on the same research models, i.e. analysis of the perpendicular zone connection zone were described. This article presents an analysis of the obtained tests results, describes the damage ofmodels and provides guidelines for the usage of reinforcement in the connection zone of perpendicular walls. It was found that the reinforcement in the connection zone of perpendicular walls should be usedwhen the difference in deformation at thewallwill be greater than 0.0003. However, if these deformations exceed the value of 0.0008, then dilatation should be used or a connection made of an element capable of taking over such a strains difference.
Keywords: AAC masonry; compression tests; connection of perpendicular walls; tests on a full scale.

Literatura
[1] Drobiec Łukasz. 2018. „Badania ścian zABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu – analiza strefy wokół okna. Cz. 1”. Materiały Budowlane 553 (9): 75 – 77. DOI: 10.15199/33.2018.09.20.
[2] Drobiec Łukasz. 2018. „Badania ścian zABKwskali naturalnej poddanych ściskaniu – analiza strefywokół okna.Cz. 2”.MateriałyBudowlane 554 (10): 118 – 120. DOI: 10.15199/33.2018.10.37.
[3] Drobiec Łukasz. 2018. „Badania ścian zABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu – analiza strefy połączenia ścian prostopadłych. Część 1”. Materiały Budowlane 556 (12): 29 – 31. DOI: 10.15199/33.2018.12.09.
[4] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński, Tomasz Rybarczyk. 2016. „The influence of the type of mortar on the compressive behaviour of walls made of Autoclaved Aerated Concrete (AAC).” Brick and Block Masonry – Trends, Innovations and Challenges. Taylor & Francis Group, London, S. 1531-1538.
Przyjęto do druku: 27.12.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 1/2019, strona 68-69 (spis treści >>)