logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚl, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa;

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.12.09
Oryginalny artykuł naukowy

W [4, 5] zaprezentowano wyniki badań modeli ścian w skali naturalnej, a analizie poddano strefę wokół otworu okiennego. W dwóch częściach tego artykułu opisany zostanie drugi etap badań przeprowadzonych na tych samych modelach badawczych, czyli analiza strefy połączenia ścian prostopadłych. Ściany wykonano z bloczków zABK o grubości 180 mm, z cienkimi spoinami. Badano ściany zbrojone i niezbrojone. Jako zbrojenie stosowano siatki bazaltowe oraz klasyczne stalowe zbrojenie typu kratowniczka. Obciążenie przykładano przez żelbetowy wieniec. W części pierwszej artykułu opisano stanowisko badawcze oraz uzyskane wyniki, a w drugiej przedstawiona zostanie szczegółowa analiza wyników badań i zarysowania modeli.

Słowa kluczowe: mur z ABK; badania na ściskanie; połączenia ścian prostopadłych; badania w skali naturalnej.

Tests of full scale AAC walls subjected to compression – analysis of
the connection zone of perpendicular walls. Part 1

Abstract. In [4, 5], the results of wall models on a full scale were presented, and the zone around the window opening was analyzed. In two parts of this paper will be described the second stage of research carried out on the same researchmodels, i.e. the analysis of the perimeter wall connection zone. The walls were made of 18 cmwideAAC blocks and thin layer joints. Reinforced and non-reinforced walls were tested. Basalt grids and typical steel reinforcement (truss type) were used as reinforcements. The load was applied by a reinforced concrete rimbeam.The first part of the article describes the test stand and the tests results. The second part will contain a detailed analysis of the test results and crack pattern of the models.

Keywords: AAC masonry; compression tests;connection of perpendicular walls; tests on a full scale.

Literatura
[1] Drobiec Łukasz. 2004. Analiza murów z cegły pełnej ze zbrojeniem w spoinach wspornych poddanych obciążeniom pionowym. Praca doktorska. Gliwice.
[2] Drobiec Łukasz. 2011. Problem of the crack formations in the area of intersecting loadbearing walls built with AAC masonry unit. Proceedings of the 5th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete 9: 181 – 190. Bydgoszcz.
[3] Drobiec Łukasz. Limitation ofcracking inAAC masonry under the window zone/Begrenzung von Rissbildung in Porenbetonmauerwerk imBrüstungsbereich. Mauerwerk 21. 2017, H. 5, S. 332-342.
[4] Drobiec Łukasz. 2018. „Badania ścian zABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu – analiza strefy wokół okna. Część 1”. Materiały Budowlane 553 (9): 75 – 77.DOI: 10.15199/33.2018.09.20.
[5] Drobiec Łukasz. 2018. „Badania ścian z ABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu – analiza strefy wokół okna. Część 2”.Materiały Budowlane 554 (10): 118 – 120. DOI: 10.15199/33.2018.10.37
[6] Drobiec Łukasz,Radosław Jasiński,Tomasz Rybarczyk. 2016. The influence of the type ofmortar on the compres sive behaviour of walls made of AutoclavedAeratedConcrete (AAC).Brick andBlockMasonry – Trends, Innovations and Challenges. Taylor & Francis Group, London 2016, S. 1531-1538.
[7] Drobiec Łukasz, Jan Kubica. 2002. Influence of Some Types of Bed Joint Reinforcement on Mechanical Properties of Masonry Under Compression Proceedings of the British Masonry Society, no. 9: 99 – 104.
[8] Galman Iwona, Radosław Jasiński, Tomasz Hahn, Karol Konopka. 2017. „Badanie połączeń ścian murowych”. Materiały Budowlane (10): 94 – 96. DOI: 10.15199/33.2017.10.32.
[9] Galman Iwona, Radosław Jasiński. Joints in masonry walls. Ce Papers, vol. 2, s. 339 – 346. DOI. 10.1002/cepa.855.
[10] JasińskiRadosław,ŁukaszDrobiec. 2016. „Study of Autoclaved Aerated Concrete MasonryWalls with Horizontal Reinforcement under Compression and Shear”. Procedia Engineering 161: 918 – 924.
[11] Piekarczyk Adam. Shear Stiffness of Solid Clay Brick Wallets Sheared Perpendicularly to the Masonry Bed Joints, Procedia Engineering, s. 1064 – 1069.
[12] Schubert Peter. 2004. Mauerwerk. Risse vermeiden und instandsetzen. Fraunhofer IRBVerlag.

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję firmom Solbet Sp. z o.o.,
Nova Sp. z o.o. oraz Astra Benedykt Karczewski
za przekazanie materiałów do badań.
Przyjęto do druku: 20.11.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 12/2018, strona 29-31 (spis treści >>)