logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚl, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa;

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.10.37

W artykule zamieszczono rezultaty badań ścian z Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (ABK) w skali naturalnej. Ściany wzniesiono z bloczków o grubości 18 cm na cienkie spoiny. Badano ściany zbrojone i niezbrojone. Jako zbrojenie zastosowano siatki bazaltowe oraz typowe zbrojenie stalowe w postaci kratowniczki. Ściany poddano obciążeniomściskającym, które przykładano przez żelbetową belkę imitującą wieniec.Analizowanowpływotworu na zachowanie się zbrojonych i niezbrojonych ścian.Wykazano, że zbrojeniema istotnywpływna nośność ścian. Wdrugiej części artykułu opisano uzyskane wyniki badań. Słowa kluczowe:mur zABK; badania na ściskanie; wpływ otworu; badania w skali naturalnej.

Tests of natural scale AAC walls subjected to compression
– analysis of the zone around the window. Part 2

The paper describes the results of testingAutoclavedAerated Concrete (AAC) walls on a natural scale. The walls were made of 18 cmwideblocksandthinlayerjoints.Reinforcedandnon-reinforcedwalls were tested. Basalt grids and typical steel reinforcement (truss type) were used as reinforcements. Thewallswere subjected to compressive loads.The load was applied by a reinforced concrete rim beam. The impact of the opening (window) on stress distribution and the load capacity of thewallwas analysed. Itwas shown that reinforcement has asignificantimpactontheload-bearingcapacityofthewalls.Thesecond part of the article describes the obtained test results. Keywords: AAC masonry; compression tests; influence of openings; tests on a natural scale.

Literatura
[1] Drobiec Łukasz. 2004. Analiza murów z cegły pełnej ze zbrojeniem w spoinach wspornych poddanych obciążeniom pionowym. Praca doktorska. Gliwice.
[2] Drobiec Łukasz, Jan Kubica. 2002. „Influence of Some Types of Bed Joint Reinforcement on Mechanical Properties of Masonry Under Compression”. Proceedings of the British Masonry Society, no. 9: 99 – 104.
[3] Drobiec Łukasz. 2004. Przeciwdziałanie zarysowaniu ściskanych murów zbrojenia spoin wspornych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, seria monografie nr 452. Gliwice.
[4] Schubert Peter. 2004. Mauerwerk. Risse vermeiden und instandsetzen. Fraunhofer IRB Verlag.
[5] Bruckner Helmut. 2002. Gewerk Mauerwerksbau. Richtig ausführen – Feler vermeiden. Fraunhofer IRB Verlag.
[6] Drobiec Łukasz. 2017. Limitation of cracking inAACmasonry under the window zone/Begrenzung von Rissbildung in Porenbetonmauerwerk im Brüstungsbereich. Mauerwerk 21. H. 5: 332 – 342.
[7] Drobiec Łukasz. 2016. „Wpływzbrojenia na zarysowanie strefy podokiennej muru z betonu komórkowego. Materiały Budowlane 528 (8): 122 – 125. DOI: 10.15199/33.2016.08.38.
[8] Drobiec Łukasz. 2017. „Analiza naprężeń i odkształceńw strefie podokienej muru. Badania modeli ścian”. Materiały Budowlane 536 (4): 7 – 8. DOI: 10.15199/30.2017.04.02.
[9] Drobiec Łukasz. 2018. „Badania ścian zABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu – analiza strefy wokół okna. Cz. 1.”. Materiały Budowlane 553 (9): 75 – 77. DOI: 10.15199/33.2018.09.20.
Podziękowanie
Serdecznie dziękuję firmom Solbet Sp. z o.o., Nova Sp. z o.o. oraz Astra
Benedykt Karczewski za przekazanie materiałów do badań.
Przyjęto do druku: 03.09.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 10/2018, strona 118-120 (spis treści >>)