logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚl, Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.09.20

Doniesienie naukowe

Streszczenie. W artykule zamieszczono rezultaty badań ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) w skali naturalnej. Ściany wzniesiono z bloczków o grubości 18 cm na cienkie spoiny. Badano ściany zbrojone i niezbrojone. Jako zbrojenie zastosowano siatki bazaltowe oraz typowe zbrojenie stalowe w postaci kratowniczki. Ściany poddano obciążeniom ściskającym. Obciążenie przykładano przez żelbetową belkę imitującą wieniec. Analizowano wpływ otworu na zachowanie się ścian zbrojonych i niezbrojonych.Wykazano, że zbrojeniema istotny wpływ na ich
nośność. W artykule opisano modele badawcze i stanowisko do badań. Natomiast w jego części drugiej, która ukaże się w następnym wydaniu, opublikowane zostaną wyniki badań. Słowa kluczowe:mur zABK; badania na ściskanie;wpływ otworu; badania w skali naturalnej.

Tests of natural scale AAC walls subjected to compression – analysis of the zone around the window. Part 1

Abstract. The paper describes the results of testing Autoclaved Aerated Concrete (AAC) walls on a full scale. The walls were made of 18 cm wide blocks and thin layer joints. Reinforced and non reinforced walls were tested. Basalt grids and typical steel reinforcement (truss type) were used as reinforcements. The walls were subjected to compressive loads.The load was applied by a reinforced concrete rim beam. The impact of the opening (window) on stress distribution and the load capacity of the wall was analysed. It was shown that reinforcement has a significant impact on the load-bearing capacity of the walls. The first part of the article describes research models and test stand. The second part will included research results.

Keywords: AAC masonry; compression tests; influence of openings; tests on a natural scale.

Literatura
[1] Bruckner Helmut. 2002. GewerkMauerwerksbau. Richtig ausführen – Feler vermeiden. Fraunhofer IRB Verlag.
[2] Chen Xi,Yi Liu. 2015. „Numerical study of in-plane behaviour and strength of concrete masonry infills with openings”. Engineering Structures 82: 226 – 235.
[3] Drobiec Łukasz. 2017. Limitation of cracking in AAC masonry under the window zone/Begrenzung von Rissbildung in Porenbetonmauerwerk im Brüstungsbereich. Mauerwerk 21. H. 5: 332 – 342.
[4] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński, Wojciech Mazur. 2017. „Precast lintels made of autoclaved aerated concrete – tests and theoretical analyses”. Cement Wapno Beton (5): 339 – 413.
[5] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński, Tomasz Rybarczyk. 2016. „The influence of the type of mortar on the compressive behaviour of walls made of Autoclaved Aerated Concrete (AAC)”. Brick and Block Masonry – Trends, Innovations and Challenges: 1531 – 1538. London. Taylor & Francis Group.
[6] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński. 2015. „Wpływ rodzaju zaprawy na parametry mechaniczne murów z ABK poddanych ściskaniu”. Materiały Budowlane (4): 3 – 7. DOI: 10.15199/33.2015.04.02.
[7] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński. 2015. „Wpływ rodzaju zaprawy na parametry mechaniczne murów z betonu komórkowego poddanych ścinaniu”. Materiały Budowlane (5): 106 – 109. DOI: 10.15199/33.2015.05.44.
[8] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński. 2015. „Wpływ rodzaju zbrojenia na parametry mechaniczne ściskanego muru z betonu komórkowego”. Materiały Budowlane (12): 58 – 60. DOI: 10.15199/33.2015.12.18.
[9] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński. 2016. „Wpływ rodzaju zbrojenia na rysoodporność i wytrzymałość na ścinanie murów z betonu komórkowego”. Materiały Budowlane (2): 26 – 29. DOI: 10.15199/33.2016.02.08.
[10] Jasiński Radosław, Łukasz Drobiec. 2016. „Study of Autoclaved Aerated Concrete Masonry Walls with Horizontal Reinforcement under Compression and Shear”. Procedia Engineering 161: 918 – 924.
[11] Mazur Wojciech, Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński. 2016. „Research of Light Concrete Precast Lintels”. Procedia Engineering 161: 611 – 617.
[12] MohebkhahAmin,A.A. Tasnimi, H.A. Moghadam. 2008. „Nonlinear analysis of masonry-infilled steel frames with openings using discrete element method”. Journal of Constructional Steel Research 64: 1463 – 1472.
[13] Pelà Luca,Miguel Cervera, Pere Roca. 2013. „An orthotropic damage model for the analysis of masonry structures”. Construction and Building Materials 41: 957 – 967.
[14] Schubert Peter. 2004. Mauerwerk. Risse vermeiden und instandsetzen. Fraunhofer IRB Verlag.

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję firmom Solbet Sp. z o.o., Nova Sp. z o.o. oraz
Astra Benedykt Karczewski za przekazanie materiałów do badań.
Przyjęto do druku: 13.08.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 09/2018, strona 75-77 (spis treści >>)