logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 5/2009

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

 Numer 5/2009 (pobierz pdf) >>

TEMAT WYDANIA – Budownictwo wielokondygnacyjne

A. Z. Pawłowski, I. Cała – Wpływ idei proekologicznych na nowe generacje wieżowców . . . 2
T. Kania – Zastosowanie ścian z bloków MultiGips w budownictwie wysokim . . . 6
Dachówka Braas kształtuje krajobraz . . . 7
M. Rokiel – Hydroizolacja pomieszczeń wilgotnych i mokrych . . . 8
Pomagamy ocieplać na pokolenia – Doradztwo Techniczne ROCKWOOL Polska . . . 10
System szynowy wspinania RCS do wznoszenia budynków wysokich . . . 12
R. Budzyński – Panel THEDI firmy WOLF . . . 14
Akustyka ścian z keramzytu OPTIROC BLOK . . . 15
Ściany z elementów SILIKAT APLUS . . . 16
P. Trębacz – Warszawskie wieżowce . . 17

TEMAT WYDANIA – Stropy

Z. Pająk, Ł. Drobiec – Stropy gęstożebrowe w praktyce budowlanej . . . 20
P. Roehrych – Stropy z prefabrykowanych elementów sprężonych . . . 23
Elementy stropowe firmy KONBET . . . 26
Nadproża i elementy strunobetonowych stropów gęstożebrowych firmy POZ- BRUK . . . 27
Pustaki stropowe Ackermana . . . 28
R. Jarmontowicz, J. Sieczkowski – Nowe zasady projektowania i wykonywania stropów TERIVA . . . 29
J. Ślusarczyk, P. Woźniak – Modernizacja stropu podziemnego parkingu wielokondygnacyjnego . . . 34
Ł. Nowik, T. Lankow – Stropy zespolone stalowo-betonowe . . . 36
Stropy Filigran . . . 37

MURY

S. Gąsiorowski – Tajemnicze ogłoszenie . . . 38
Z. Pytel, A. Łagosz – Przyczepność różnych typów zapraw do powszechnie stosowanych materiałów ściennych . . . 40
Ł. Drobiec, R. Jasiński, A. Piekarczyk – Mury poddane zginaniu w ujęciu normy PN-EN 1996-1-1:2006. Ściany zbrojone zginane z płaszczyzny . . . 44

PRAKTYKA BUDOWLANA

Dobry sposób na sprzedaż i zakup używanych maszyn budowlanych – wywiad z Tomem Cornellem, Dyrektorem Zarządzającym firmy IronPlanet Europe . . . 48
A. Kowal – Pęknięcia konstrukcji cynkowanych ogniowo . . . 50

PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI

J. Nurzyński – Właściwości akustyczne okien i nawiewników powietrza . . . 53

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Kontrola rynku wyrobów budowlanych w 2008 roku . . . 56
B. Skultecka – Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu . . . 58

ADEMECUM UNIJNE

J. Skwierczyński – Pomoc publiczna w programach unijnych 2007– 2013 . . . 60

RYNEK BUDOWLANY

Trendy zmiany cen materiałów budowlanych w kwietniu 2009 roku . . . 64
Rynek energetyki wiatrowej w Polsce . . . 64
M. Kowalska – Produkcja materiałów budowlanych w I kwartale 2009 roku . . . 65
J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w I kwartale 2009 roku . . . 68
M. Kowalska – Efekty budownictwa mieszkaniowego w I kwartale 2009 roku . . . 70

KONFERENCJE

L. Czarnecki, K. Janczura, M. Knawa – Podkładki elastomerowe w ochronie budowli przed drganiami . . . 74
L. Czarnecki, W. Kozłowski – VI edycja Kampanii Dobry Beton . . . 76
K. Wiśniewska – Rządowy projekt polityki energetycznej Polski do 2030 roku . . . 78

Numer 5/2009 (pobierz pdf) >>