logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

 

NUMER 1/2009

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Numer 1/2009 (pobierz pdf)

TEMAT WYDANIA – Energooszczędność w budownictwie

K. Żmijewski – Szansa na sukces ... 4
E. Szczechowiak – Realizacja polityki energetycznej w budownictwie w świetle nowych rozporządzeń ... 8
J. Żurawski – Uwagi do znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych ... 13
J. A. Pogorzelski, K. Firkowicz-Pogorzelska – Kondensacja międzywarstwowa pary wodnej w przegrodach budowlanych  ... 15
Zmiany dotyczące wymagań cieplnych budynków NOWY STANDARD ROCKWOOL ... 17
FAKRO – enerooszczędnie i ekologicznie ... 20
Systemy ociepleniowe ALPOL ...  22
Automatyczny nawiewnik powietrza Ventair®HIGROSTER ... 22
T. Steidl, D. Wojewódka – Uwzględnianie mostków cieplnych podczas projektowania i oceny energetycznej budynków ... 25
A. Wiszniewski – Opłacalność stosowania instalacji zasilanych cieczowymi kolektorami słonecznymi ... 29
A. Panek, J. Rucińska – Wdrażanie dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków w różnych krajach UE ...  32
M. Dreger – Propozycje zmian w Dyrektywie EPBD ... 37
A. Węglarz – Poprawianie efektywności energetycznej budynków w Polsce ... 38
Systemy dociepleń Knauf Thermo i Knauf Thermo W ... 41
P. Rogalski – Pierwsze świadectwo energetyczne dla domu jednorodzinnego ... 42
M. Robakiewicz – Nowe zasady wspierania termomodernizacji i remontów budynków ... 46
M. Łada – Płyty styropianowe jako integralna część bezspoinowych systemów ociepleń ...49
W. Sarosiek, B. Sadowska – Energetyczne i ekonomiczne aspekty termomodernizacji budynków z dachami stromymi ... 50
S. Czernik, M. Kulesza, D. Matysik, J. Michalak – Złożone systemy izolacji cieplnej Atlas ... 52
A. Rajkiewicz – Oszczędność energi w obiektach służby zdrowia ... 58
W. Roszak – Pokrycia basenów z kolektorami słonecznymi ... 60
R. Stachniewicz – Metody oceny efektywnej grubości izolacji termicznej ... 61
P. Choromański – Budownictwo a odnawialne źródła energii ... 64
J. Żurawski – Budownictwo energooszczędne i pasywne ... 67
W. Braun – Lu-teco – budynek biurowy zeroenergetyczny ... 71
Zalety ścian w systemie NOWOCZESNE SILIKATY ... 74
W. Sarosiek, B. Sadowska – Ekologiczne aspekty termomodernizacji wybranych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej ... 76
T. Rybarczyk – System SOLBET Perfect – nowe koncepcyjne podejście do budowania ...78

MURY

S. Trześniewski – Złudna perfekcja ... 80

PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI

J. Nurzyński – Lekkie ściany wewnętrzne i ich właściwości akustyczne ... 82

STOLARKA BUDOWLANA

S. Baraniak – Wymagania techniczne dotyczące bezpieczeństwa bram z napędem elektromechanicznym ... 86

RYNEK BUDOWLANY

Trendy zmiany cen materiałów budowlanych w grudniu 2008 roku ... 90
M. Kowalska – Produkcja materiałów budowlanych w listopadzie 2008 roku ... 91
J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie jedenastu miesięcy 2008 roku ... 94

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu ... 96
Departament Wyrobów Budowlanych informuje ... 98

VADEMECUM UNIJNE

M. Głowacz – Nowe normy zharmonizowane z Dyrektywą 89/106/EWG ... 100

PRAWO W BUDOWNICTWIE

M. Melon – Kolejna nowelizacja ustawy PZP ... 102

PRAKTYKA BUDOWLANA

Rozstrzygnięto XII edycję konkursu Polski Cement w Architekturze ... 105
L. Runkiewicz – Stosowanie wyrobów budowlanych sprowadzanych z zagranicy ... 110

 

Numer 1/2009 (pobierz pdf) >>