logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

 

NUMER 5/2008

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"

( www.mnisw.gov.pl )

Numer 5/2008 (pobierz pdf) >>

TEMAT WYDANIA – Stropy

Ł. Drobiec – Rodzaje stropów stosowanych w budownictwie ... 2
W. Starosolski – Współczesne zalecenia dotyczące stropów z żelbetowych płyt kanałowych ... 5
M. Babicki – Prefabrykowane stropy sprężone ... 9
G. L. Golewski – Zmiany w zasadach ustalania wartości obciążeń w stropach po wprowadzeniu Eurokodów ... 12
R. Jarmontowicz – Wykonywanie stropów i nadproży z zastosowaniem elementów wieńcowych i nadprożowych ... 15
System szalunków styropianowych typu JS pod monolityczny strop gęstożebrowy ... 20
Stropy Fałdowe ... 22
Termoakustyczna zaprawa cementowo-styropianowa POLYTECH ... 23
Deskowania Hünnebeck na budowie osiedla Leśnego IV ... 24

TEMAT WYDANIA – Nowe formy i funkcje obiektów

A. Z. Pawłowski, I. Cała – Wysokie budynki hotelowe i mieszkalne ... 29
I. Cała – Lofty w modernizowanych budynkach poprzemysłowych – wybrane przykłady europejskie ... 34
E. Zychowicz – Lofty w Żyrardowie ... 39
P. Dzięgielewski – Systemy samoczynnego wspinania PERI ACS i RCS na budowie Sea Towers w Gdyni ... 40
E. Zychowicz – Wieżowce mieszkalne w Warszawie ... 42
G. Małkowicz – Podwójne trzpienie dylatacyjne JORDAHL® jako nowoczesne rozwiązanie dylatacji budynków ... 44
W. Rokicki – Małe domy mieszkalne o bryłach wspornikowych ... 48

MURY

L. Misiewicz – Murowane ściany wypełniające w budynkach szkieletowych ... 54

PRAKTYKA BUDOWLANA

T. Pużak – II Sympozjum Naukowo – Techniczne „Trwałość betonu – metody badań właściwości determinujących trwałość materiału w różnych warunkach eksploatacji” ... 56
Ł. Skowron – Przykłady zastosowania elementów prefabrykowanych ... 58
S. Leśniak – Projektowanie mieszanek betonowych z popiołem lotnym ... 59
Perfekcja w izolacji ... 62
Osiem razy skuteczniejsza ochrona ... 64
Elementy zabezpieczające i ostrzegawcze do rusztowania ALLROUND ... 66
Kompleksowa oferta dla profesjonalistów ... 68
W. Roszak – City tunel – największa inwestycja w Malmö ... 69

PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI

M. Mirowska – Pochłanianie dźwięku – podstawowe pojęcia i parametry oceny właściwości dźwiękochłonnych materiałów budowlanych ... 70

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku ... 73
Skutki uchylenia Polskiej Normy z obrotu prawnego w stosunku do deklaracji zgodności wydanej na jej podstawie ... 74
Departament Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego ... 75
Nakaz wstrzymania wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej partii ... 76
Jakie informacje dotyczące producenta i zakładu produkcyjnego powinny towarzyszyć oznakowaniu wyrobu budowlanego? ... 77

KOMUNIKATY 78

RYNEK BUDOWLANY

M. Kowalska – Produkcja wyrobów budowlanych w I kwartale 2008 roku ... 79
M. Kowalska – Efekty budownictwa mieszkaniowego w I kwartale 2008 roku ... 82
J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w I kwartale 2008 roku ... 85