logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane"

( www.mnisw.gov.pl )

Numer 1/2008 (pobierz pdf) >>

TEMAT WYDANIA – Oszczędność energii w budownictwie

J. A. Pogorzelski, W. Sarosiek – Kto się boi wdrożenia w Polsce Dyrektywy 2002/91/WE? cd. ... 4
S. Dyrbol, S. Aggerholm – Wdrażanie Dyrektywy 2002/91/WE w Danii ... 11
J. A. Pogorzelski – Jakość budownictwa z uwagi na wymagania ochrony cieplnej ... 13
E. Kosmala – Jak prawidłowo zaprojektować ciepły dach stromy? ... 18
Izolacje termiczne w obiektach handlowych ... 21
Wpływ zastosowania produktów z wełny kamiennej PAROC na zużycie energii w budynkach ... 24
M. Robakiewicz, A. Panek – Metodyka sporządzania świadectw energetycznych budynków ... 26
Rewolucja w systemach ociepleń ... 28
J. Bagiński, A. Rajkiewicz – Finansowanie termomodernizacji budynków ze środków UE ... 30
A. Jędruszek – Izolacyjne pustaki cokołowe ISOMUR ... 33
Automatyczny nawiewnik V40P – zdrowo i energooszczędnie ... 34
M. Robakiewicz – Współczynnik strat ciepła. Nowy sposób obliczeń w zakresie ochrony cieplnej budynku ... 36
Silikaty w budownictwie energooszczędnym ... 38
M. Adamowicz – Ocieplanie budynków w technologii BSO ... 40
S. Czernik, M. Kulesza, D. Matysik, J. Michalak – Złożone systemy izolacji cieplnej Atlas ... 42
R. Zamorowska, P. Sulik – Prefabrykowane systemy ocieplenia budynków – wymagania .... 46
M. Matla – Termorenowacja budynków a szczelność fasad ... 47
W. Sarosiek, B. Sadowska – Zastosowanie termowizji w diagnostyce wad budynków ... 48
D. Bednarczyk – Nowoczesne termoizolacje z płyt EcoTherm ... 51
Systemy ociepleń Knauf Thermo ... 53
A. Panek, J. Rucińska – Dostosowanie istniejącego budynku wielorodzinnego do standardów budynku pasywnego – przykład inwestycji z Dunaújávros (Węgry) ... 54
Pompa ciepła zmniejsza koszty ogrzewania i chroni środowisko naturalnen ... 57
T. Steidl – Certyfikacja energetyczna mieszkania w budynku ... 58
A. Wiszniewski – Dobór systemu zasilania budynków w energię ... 62
Atlas pragnie umacniać pozycję lidera polskiego rynku materiałów budowlanych, wywiad z Jackiem Michalakiem, wiceprezesem zarządu ds. rozwoju Atlas sp. z o.o. ... 68
G. Hendzelek – Fundusz Termomodernizacji ... 70
R. Stachniewicz, E. Rudczyk-Malijewska – Efekty energetyczne i ekologiczne termomodernizacji grupy budynków mieszkalnych ... 72
Energooszczędne produkty VELUX ... 74
M. Popiołek – Kolektory słoneczne jako alternatywne źródło energii ... 75
J. Żurawski – Czy jest potrzebne wdrożenie dyrektywy dotyczącej certyfikacji energetycznej budynków? ... 80
D. Koc – Mechanizmy zwiększenia efektywności wykorzystania energii w budownictwie ... 85
M. Amrozy, M. Piasecki – Deklaracje środowiskowe wyrobów budowlanych ... 90

PRAKTYKA BUDOWLANA

G. Gładkiewicz – Gwarancja lidera branży, czyli bezpieczeństwo inwestora na najwyższym poziomie ... 94
Laureaci XI edycji konkursu Polski Cement w Architekturze ... 97
Deskowania i rusztowania w budownictwie ... 98
Obudowa rusztowań z zastosowaniem systemu osłonowego Protect firmy Layher ... 100
K. Wiśniewska – Rola miedzi w ekobudownictwie i w rozwoju energii odnawialnej ... 102

PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI

M. Mirowska – Parametry charakteryzujące hałas ... 104

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Administracja budowlana ... 107
Administracja architektoniczno-budowlana ... 108
Nadzór budowlany ... 108
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego ... 109
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego ... 110
Kontrole obiektów wielkopowierzchniowych ...  110

PRAWO W BUDOWNICTWIE

M. Melon – Jakich dokumentów może żądać zamawiający od oferentów biorących udział w postępowaniu przetargowym? ... 111

NORMALIZACJA

J. Michalak – Klasy reakcji na ogień klejów do płytek ceramicznych ... 114
E. Zychowicz – Krajobraz inwestycyjny województwa łódzkiego ... 118

VADEMECUM UNIJNE 115

INWESTYCJE

M. W. Zdyb – Budownictwo w Polsce na tle budownictwa Unii Europejskiej ... 120

RYNEK BUDOWLANY

M. Kowalska – Produkcja materiałów budowlanych w listopadzie 2007 roku ... 124
J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie jedenastu miesięcy 2007 roku ... 127